Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun’s Legat af 15. Juni 1854 og for Magdalene Bartholine Bruun’s Legat af 26. Febr. 1861 og 15. Decbr. 1885, samt for Andreas og Bertha Weis’s Legat af 10. April 1902

Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun’s Legat af 15. Juni 1854 og for Magdalene Bartholine Bruun’s Legat af 26. Febr. 1861 og 15. Decbr. 1885, samt for Andreas og Bertha Weis’s Legat af 10. April 1902
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Hans Rudolf Hiort-Lorentzen
År: 1910
Sider: 40
En del av verket: Legatstamtavle for Christiane Muus
Kilde: Det Kongelige Bibliotek: Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Det finnes utgaver også fra 1890 og 1900 med tittelen:
Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun’s Legat af 15. Juni 1854, konfirmeret 21. Nov. 1859, og for Magdalene Bartholine Bruun’s Legat af 26. Febr. 1861 og 15. Decbr. 1885, konfirmeret 13. Juni 1887, begge for ugifte Piger, der ere Descendenter af afd. Justitsraad Bertel Bruun og Hustru Magdalena B. Bruun, f. Brøchner, i Fredericia

--Annonse--

Skrevet på dansk

Inneholder informasjon om slektene; Achenbach, Bruun, Buch, Dalgas, Hansen, Hiort-Lorenzen, Faber, Jørgensen, Købke, Muus, Schønheyder, Weber og Weis