Navnet Brochs (Brocks, Broks eller Brox) i Troms i det 18. århundre

Navnet Brochs (Brocks, Broks eller Brox) i Troms i det 18. århundre
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Aage H. Irgens
År: 1956
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 265-274
Kilde: NST bind 15