Nord-Odal bygdebok

Nord-Odal bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gards- og slektshistorie for Mo sokn
Bind: 3
Forfatter(e): Birger Kirkeby
År: 1973
Utgitt: Nord-Odal kommune
Sider: 619
Kilde: BIBSYS

Innhold

 GRANNELAGET  TONER – FJELL    13
 Folketallet    14
 Husdyrhold    17
 Utsæd og avling    21
   
 TONER,  gnr. 39    26
 Matrikkelgarden    30
 Eiere    31
 Brukere    31
  Sø-Toner løpenr. 22b  37,  S. Toner bnr. 2  41  
 Plasser og bruk    43
  Vestby 44,  Inngjerdinga 49,  Søndre Inngjerdinga bnr. 8  50,  Nordre Inngjerdinga bnr. 10  51,  Snekkerlia 52,  Tonerberget 53,  Vesle-Toner 55,  Orbråten 55,  Nord-Vesletoner 58,  Vesle-Toner bnr. 4  59,  Vesle-Toner bnr. 6  60,  Vestli 60,  Granli 60,  Smedstad 60,  Nordset 61,  Stendal 62,  Diverse 62  
     
 FJELL,  gnr. 40 – 42     64
 Den gamle Fjells- og Stormoætta    77
 Matrikkelgarden Ner-Fjell    83
 Eiere    85
 Brukere    85
  Søstua Ner-Fjell 87,  Rønning 94,  Fjelland 94,  Fjell søndre 94,  Soltun 95,  Fjellmo 95,     Finstad 95,  Finstad 96,  Leirvoll 96,  Fjell nedre 97,  Lier 97,  Gran 97,  Nordstua Ner-Fjell 98  
 Plasser og bruk  105
  Eier 108,  Vest-Fjell (Nord-Eier) 112,  Skolbekken 118,  Skolbekken bnr. 36  120,  Skolbekken bnr. 14  120,  Skolbekken bnr. 63  123,  Vesle-Toner 123,   Fjellsbråten 125,  Strømstad 126,  Tostensbråten 127,  Brattlia 128,  Kjølbråten 128,  Millom 130,  Smedstad 132,  Smedstad 142,  Smedstad 143,  Øvre Smedstad 143,  Brederud 145,  Dyrhagen 146,  Smedholen (Innleggen) 148,  Bergaust 149,  Plukkerud 150,  Solberg 150,  Inngjerdinga 153,  Nyborg 153,  Fjellhaug 153,  Nerhagen 154,  Eierbråten 154  
 Matrikkelgarden Mellom-Fjell  155
 Eiere  155
 Brukere  155
 Plasser og bruk  164
  Fjellshagen 166,  Søhagen 167,  Mellomhagen 168,  Fjellshagen 169,  Nordhagen 169,  Øyset 170,  Svarttjernssætra 173,  Mellom-Fjellsætra 173,  Engebråten 174,  Damlia 174  
 Matrikkelgarden Øver-Fjell   177
 Eiere  179
 Brukere  179
  Bruk I 179,  Bruk II 180,   Nordre Fjell bnr. 1  183,  Fjellstad bnr. 4  185,  Øver-Fjell bnr. 5  187  
 Plasser og bruk   189
  Trondsrud 190,  Fjellslykkja 194,  Mellomhagen 194,  Mellomhagen 195,  Høgda 195,  Øvre Nybråten (Kjerstijordet) 196,  Midtre Nybråten 196,  Nedre Nybråten 197,  Grindbakken 198,  Diverse 198,  Parter og parseller 215  
   
 FRA STORMOEN TIL SIGFREDSTORPET  221
 Folketallet  222
 Husdyrholdet  224
 Kornavlingene  225
   
 STORMOEN,  gnr. 43 og 48  238
 Matrikkelgarden  255
 Eiere  258
 Brukere  259
  Nordstua Moen 260,  Nordstua Moen I 263,  Nordstua Moen II 263,  Søstua Moen 263,  Søstua Moen I 264,  Søstua Moen II 266,  Stormoen samlet 266,  Søstua Stormoen gnr. 43  269,  Søstua Stormoen 43/3  173,  Søndre Stormoen 43/1  274,  Sigfredstorpet 43/2  275,  Søndre Stormoen skog og husmannsplasser 43/11  275,  Nordstua Stormoen gnr. 48  278,  Vangen 48/2  290,  Nordre Stormoen 48/3  291,  Nordre Stormoen og Tannes 48/4  292,  Nordre Stormoen skog og husmannsplasser 48/6  293,  Sigfredstorpet 48/7  295,  Nordre Stormoen 48/9  296,  Nordre Stormoen 48/11  286,  Nordre Stormoen 48/14  297  
 Plasser og bruk   298
  STRANDA OG MOMYRENE  306:  Stranda 308,  Berlin 310,  Kongerud 311,  Momyrene 311,  Vestereng 312,  Viker 313,  Movang 314,  Hauger 315,  Broberg 315,  Granlund 316,  Akre 316,  Lundeby 317,  Bøyum 318.  
  OMRÅDET MYRER – STRUTERUD – SJÅOPPIBERGET  320:  Skulerud 327,  Skulstad 327,  Skuletomta 328,  Rasmusrud 329,  Netterud 330,  Myrer 330,  Øver-Myrer 331,  Ner-Myrer 334,  Struterud 336,  Øver-Struterud 338,  Heggeli 339,  Haugsrud 340,  Rud 340,  Finsrud 341,  Geitanger 342,  Moinngjerdinga 343,  Kolemunkerud 345,  Furuvoll 345,  Rogstad 346,  Sandaker 346,  Tomter 347,  Bryn 348,  Sjåoppiberget 349.  
  OMRÅDET DALEN – RINGKILEN  353:  Dalen 356,  Søndre Dalen 358,  Nordre Dalen 359,  Dalsrud 360,  Inngjerdinga 361,  Fredrikstad 363,  Nord-Ringkilen 365,  Sø-Ringkilen 369,  Ringkilinngjerdinga 371.  
  BERGELIA  374:  Vangen 379,  Nord-Vangen 380,  Sø-Vangen 383,  Sønsterud 384,  Stensby 385,  Lier (Berget) 386,  Søberget 387,  Mellomberget 389,  Nordberget 392,  Mesundstad 394,  Midtsundstad 396,  Bråten 396,  Fallet 398,  Storbråten 400,  Nybakk 400,  Øverby 402,  Linnerud 403,  Lyngstad (Lindstad) 404,  Nyhus 405.  
  NORDBYGDA  407:  Vesle-Knapper 411,  Knapperholen 412,  Nedre Knapperholen 413,  Knapperholen (Øver-Orsjen) 415,  Øverholen 419,  Nerholen 421,  Bakken 424,  Oppi 425,  Fossen 428,  Fossum 433,  Fossteppa 433,  Skogholt 433,  Holtet 434,  Harestad 436,  Myra 438,  Hestebråten 439,  Engebråten 441,  Pålerud 442,  Bryni 442,  Øver-Bryni 443,  Ner-Bryni 443,  Nordby (Peksrud) 446,  Jonsrud 446,  Knauserud 448.  
  FINNSKOGEN  450:  Sætra 453,  Finnberget 454,  Finna 454,  Finnbråten 456,  Finnlia 456,  Rognstad 457,  Haugstad 458,  Botner 460.  
  SIGFREDSTORPET  462:  Nedre Torpet 465,  Øvre Sigfredstorpet 474,  Torpstuggua 478,  Torpbråten 479.  
  FRA ÅBRÅTEN TIL MO KIRKE  480:  Åbråten 482,  Mohagen 485,  Åstad 485,  Elverhøy 485,  Solbakken 485,  Solli 486,  Mohagen 486,  Kirkemo 486,  Åmot 487,  Slettvoll 488,  Kirkenær 488,  Myrvoll 489,  Granholt 490,  Diverse for Stormoen og plasser 490.  
     
 MORTERUD,  gnr. 44   498
 Matrikkelgarden  499
 Eiere  500
 Brukere  500
  Søndre Morterud 504,  Nordre Morterud 506,  Syversrud 510,  Bjørklund 510,  Norderud 510,  Austad 511,  Ånerud 512,  Reine 512,  Nygård 513.  
     
 MOBRÅTEN,  gnr. 45  514
 Matrikkelgarden  516
 Brukere  517
  Søndre Mobråten 522,  Nordre Mobråten 523  
 Bruk og plasser   527
  Nordvoll 528,  Søby 528,  Diverse 529   
     
 TANNES,  gnr. 46   530
 Matrikkelgarden  532
 Eiere  532
 Brukere  534
 Plasser og bruk  543
  Tannesvollen 543,  Diverse 544   
     
 KNAPPER,  gnr. 47   545
 Matrikkelgarden  547
 Eiere  548
 Brukere  548
  Nordstua 549,  Åby 553,  Søstua 553,  Knapper bnr. 6  556,  Nystua 557,  Knapper bnr. 2  557,  Nystua bnr. 13  559,  Borge 559,  Knapperborg 559,  Bjerke 560,  Nordgard 561,  Brennhaugen (Knapper skole) 562  
 Plasser og bruk   567
  Brua 567,  Diverse 568