Nord-Odal bygdebok

Nord-Odal bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Gards- og slektshistorie for Mo sokn
Bind: 3
Forfatter(e): Birger Kirkeby
År: 1973
Utgitt: Nord-Odal kommune
Sider: 619
Emne:
Kilde: BIBSYS

Innhold

 GRANNELAGET  TONER – FJELL   13
 Folketallet   14
 Husdyrhold   17
 Utsæd og avling   21
  
 TONER,  gnr. 39   26
 Matrikkelgarden   30
 Eiere   31
 Brukere   31
 Sø-Toner løpenr. 22b  37,  S. Toner bnr. 2  41 
 Plasser og bruk   43
 Vestby 44,  Inngjerdinga 49,  Søndre Inngjerdinga bnr. 8  50,  Nordre Inngjerdinga bnr. 10  51,  Snekkerlia 52,  Tonerberget 53,  Vesle-Toner 55,  Orbråten 55,  Nord-Vesletoner 58,  Vesle-Toner bnr. 4  59,  Vesle-Toner bnr. 6  60,  Vestli 60,  Granli 60,  Smedstad 60,  Nordset 61,  Stendal 62,  Diverse 62 
   
 FJELL,  gnr. 40 – 42    64
 Den gamle Fjells- og Stormoætta   77
 Matrikkelgarden Ner-Fjell   83
 Eiere   85
 Brukere   85
 Søstua Ner-Fjell 87,  Rønning 94,  Fjelland 94,  Fjell søndre 94,  Soltun 95,  Fjellmo 95,     Finstad 95,  Finstad 96,  Leirvoll 96,  Fjell nedre 97,  Lier 97,  Gran 97,  Nordstua Ner-Fjell 98 
 Plasser og bruk 105
 Eier 108,  Vest-Fjell (Nord-Eier) 112,  Skolbekken 118,  Skolbekken bnr. 36  120,  Skolbekken bnr. 14  120,  Skolbekken bnr. 63  123,  Vesle-Toner 123,   Fjellsbråten 125,  Strømstad 126,  Tostensbråten 127,  Brattlia 128,  Kjølbråten 128,  Millom 130,  Smedstad 132,  Smedstad 142,  Smedstad 143,  Øvre Smedstad 143,  Brederud 145,  Dyrhagen 146,  Smedholen (Innleggen) 148,  Bergaust 149,  Plukkerud 150,  Solberg 150,  Inngjerdinga 153,  Nyborg 153,  Fjellhaug 153,  Nerhagen 154,  Eierbråten 154 
 Matrikkelgarden Mellom-Fjell 155
 Eiere 155
 Brukere 155
 Plasser og bruk 164
 Fjellshagen 166,  Søhagen 167,  Mellomhagen 168,  Fjellshagen 169,  Nordhagen 169,  Øyset 170,  Svarttjernssætra 173,  Mellom-Fjellsætra 173,  Engebråten 174,  Damlia 174 
 Matrikkelgarden Øver-Fjell  177
 Eiere 179
 Brukere 179
 Bruk I 179,  Bruk II 180,   Nordre Fjell bnr. 1  183,  Fjellstad bnr. 4  185,  Øver-Fjell bnr. 5  187 
 Plasser og bruk  189
 Trondsrud 190,  Fjellslykkja 194,  Mellomhagen 194,  Mellomhagen 195,  Høgda 195,  Øvre Nybråten (Kjerstijordet) 196,  Midtre Nybråten 196,  Nedre Nybråten 197,  Grindbakken 198,  Diverse 198,  Parter og parseller 215 
  
 FRA STORMOEN TIL SIGFREDSTORPET 221
 Folketallet 222
 Husdyrholdet 224
 Kornavlingene 225
  
 STORMOEN,  gnr. 43 og 48 238
 Matrikkelgarden 255
 Eiere 258
 Brukere 259
 Nordstua Moen 260,  Nordstua Moen I 263,  Nordstua Moen II 263,  Søstua Moen 263,  Søstua Moen I 264,  Søstua Moen II 266,  Stormoen samlet 266,  Søstua Stormoen gnr. 43  269,  Søstua Stormoen 43/3  173,  Søndre Stormoen 43/1  274,  Sigfredstorpet 43/2  275,  Søndre Stormoen skog og husmannsplasser 43/11  275,  Nordstua Stormoen gnr. 48  278,  Vangen 48/2  290,  Nordre Stormoen 48/3  291,  Nordre Stormoen og Tannes 48/4  292,  Nordre Stormoen skog og husmannsplasser 48/6  293,  Sigfredstorpet 48/7  295,  Nordre Stormoen 48/9  296,  Nordre Stormoen 48/11  286,  Nordre Stormoen 48/14  297 
 Plasser og bruk  298
 STRANDA OG MOMYRENE  306:  Stranda 308,  Berlin 310,  Kongerud 311,  Momyrene 311,  Vestereng 312,  Viker 313,  Movang 314,  Hauger 315,  Broberg 315,  Granlund 316,  Akre 316,  Lundeby 317,  Bøyum 318. 
 OMRÅDET MYRER – STRUTERUD – SJÅOPPIBERGET  320:  Skulerud 327,  Skulstad 327,  Skuletomta 328,  Rasmusrud 329,  Netterud 330,  Myrer 330,  Øver-Myrer 331,  Ner-Myrer 334,  Struterud 336,  Øver-Struterud 338,  Heggeli 339,  Haugsrud 340,  Rud 340,  Finsrud 341,  Geitanger 342,  Moinngjerdinga 343,  Kolemunkerud 345,  Furuvoll 345,  Rogstad 346,  Sandaker 346,  Tomter 347,  Bryn 348,  Sjåoppiberget 349. 
 OMRÅDET DALEN – RINGKILEN  353:  Dalen 356,  Søndre Dalen 358,  Nordre Dalen 359,  Dalsrud 360,  Inngjerdinga 361,  Fredrikstad 363,  Nord-Ringkilen 365,  Sø-Ringkilen 369,  Ringkilinngjerdinga 371. 
 BERGELIA  374:  Vangen 379,  Nord-Vangen 380,  Sø-Vangen 383,  Sønsterud 384,  Stensby 385,  Lier (Berget) 386,  Søberget 387,  Mellomberget 389,  Nordberget 392,  Mesundstad 394,  Midtsundstad 396,  Bråten 396,  Fallet 398,  Storbråten 400,  Nybakk 400,  Øverby 402,  Linnerud 403,  Lyngstad (Lindstad) 404,  Nyhus 405. 
 NORDBYGDA  407:  Vesle-Knapper 411,  Knapperholen 412,  Nedre Knapperholen 413,  Knapperholen (Øver-Orsjen) 415,  Øverholen 419,  Nerholen 421,  Bakken 424,  Oppi 425,  Fossen 428,  Fossum 433,  Fossteppa 433,  Skogholt 433,  Holtet 434,  Harestad 436,  Myra 438,  Hestebråten 439,  Engebråten 441,  Pålerud 442,  Bryni 442,  Øver-Bryni 443,  Ner-Bryni 443,  Nordby (Peksrud) 446,  Jonsrud 446,  Knauserud 448. 
 FINNSKOGEN  450:  Sætra 453,  Finnberget 454,  Finna 454,  Finnbråten 456,  Finnlia 456,  Rognstad 457,  Haugstad 458,  Botner 460. 
 SIGFREDSTORPET  462:  Nedre Torpet 465,  Øvre Sigfredstorpet 474,  Torpstuggua 478,  Torpbråten 479. 
 FRA ÅBRÅTEN TIL MO KIRKE  480:  Åbråten 482,  Mohagen 485,  Åstad 485,  Elverhøy 485,  Solbakken 485,  Solli 486,  Mohagen 486,  Kirkemo 486,  Åmot 487,  Slettvoll 488,  Kirkenær 488,  Myrvoll 489,  Granholt 490,  Diverse for Stormoen og plasser 490. 
   
 MORTERUD,  gnr. 44  498
 Matrikkelgarden 499
 Eiere 500
 Brukere 500
 Søndre Morterud 504,  Nordre Morterud 506,  Syversrud 510,  Bjørklund 510,  Norderud 510,  Austad 511,  Ånerud 512,  Reine 512,  Nygård 513. 
   
 MOBRÅTEN,  gnr. 45 514
 Matrikkelgarden 516
 Brukere 517
 Søndre Mobråten 522,  Nordre Mobråten 523 
 Bruk og plasser  527
 Nordvoll 528,  Søby 528,  Diverse 529  
   
 TANNES,  gnr. 46  530
 Matrikkelgarden 532
 Eiere 532
 Brukere 534
 Plasser og bruk 543
 Tannesvollen 543,  Diverse 544  
   
 KNAPPER,  gnr. 47  545
 Matrikkelgarden 547
 Eiere 548
 Brukere 548
 Nordstua 549,  Åby 553,  Søstua 553,  Knapper bnr. 6  556,  Nystua 557,  Knapper bnr. 2  557,  Nystua bnr. 13  559,  Borge 559,  Knapperborg 559,  Bjerke 560,  Nordgard 561,  Brennhaugen (Knapper skole) 562 
 Plasser og bruk  567
 Brua 567,  Diverse 568