Nord-Odal bygdebok

Nord-Odal bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Gards- og slektshistorie for Mo sokn
Bind: 4
Forfatter(e): Birger Kirkeby
År: 1976
Utgitt: Nord-Odal kommune
Sider: 520 s.
Emne:
Kilde: BIBSYS

Innhold

 NORDRE BERG GRUNN   13
 Folketallet   13
 Husdyr, utsæd og avling på 1600- og 1700-tallet   16
 Husdyr, utsæd og avling på 1800-tallet   18
 Oppdelinga av Nordre Berg   19
 Sætrer   29
  
 NORDRE BERG,  gnr. 49   33
 Matrikkelgarden   42
 Fra løpenr. til bruksnr. (bnr.)   47
 Eiere   49
 Brukere   49
    Nordre Berg (bnr. 1) 56,  Nordre Berg (bnr. 71) 57,  Nordre Berg (bnr. 207) 57,  Bergli, Lund, Bergstrøm 58,  Slettvoll 59,  Årstad, Nordberg 60,  Haugland 61,  Søstua Nordre Berg 62,  Gran 66  
 Plasser og bruk    68
 MILLOM ÅOM   69
 Folketallet 73,  Husdyrhold og utsæd 74,  Gamlestua Nordli 79,  Nystua Nordli 83,  Nordstua Nordli 84,  Nordlilykkja 85,  Bjørnset 86,  Nordlimoen 87,  Nordlimoen II 88,  Steinbekken 88,  Skogheim, Nystrøm 89,  Skogly, Skyrud 90,  Skyrudsmoen, Krakerud 92,  Nordre Bjørnstad 93,  Søndre Bjørnstad 96,  Brederud, Sagbråten (Leirrud) 98,  Køyen (Østby) 99,  Bjørnli 100,  Grøpholen 101,  Nymoen 103,  Austvang, Sørlund 104,  Bjørnstadholen 105,  Bjørnstadinngjerdinga, Nordset, Inngjerdinga 106,  Nord-Sørli 107,  Sø-Sørli 109,  Sørliinngjerdinga, Smedheim, Hemstad 111,   Nordlienga 112,  Søstua Nordlienga, Sandholen 114,  Slåttene, Ringnes 116,  Mangnesholen 117,  Myrholen, Håkenrud 118,  Farmo, Køyen 119,  Nedre Vestby 120,  Øvre Vestby 122,  Millom 123,  Holset 125,  Melby, Myrvang 126,  Grimlund, Millomlykkja, Furuset, Skjønhaug 127,  Knapper skole 128 
 BERGSÆTERGRENDA  132
 Folketallet, Husdyr og utsæd 134,  Bergsætra (bnr. 43) 134,  Bergsætra (bnr. 112), Bergsætra (bnr. 43) 136,  Vangen 137,  Bergsætra (bnr. 163) 138,  Bergsætra, Bergsætra (u. 49/43), Haugli, Bråten 140,  Haugen (Rolighaugen), Fosserud 142 
 OMRÅDET LIA – KVERNSTUA 144
 Folketallet 147,  Husdyr og utsæd 148,  Lia 148,  Monsrud, Kvernstua (u. 49/26) 149,  Fallet, Kvernstua (u. 49/17) 150,  Bråten (Finnsbråten) 151,  Haugen, Steinerud 153,  Linnerud 155,  Øyset 156,  Søbakk 158,  Kvernli 159,  Kvernstubakken 160,  Kvernstua 161,  Skogstad 165,  Haugerud 166 
 FRA BERGSTUA TIL BERGSØDEGARDEN  167
 Folketallet, Husdyr og utsæd 169,  Bergstua 170,  Nordre Bergstua 171,  Søndre Bergstua 174,  Bergstua skog, Grinda (u. 49/4) 175,  Grinda (u. 49/32) 177,  Grinda (bnr. 124 og 162) 178,  Mangnes 178,  Sagmoen 182,  Trollhaugen, Mangset 183,  Vinje, Nordre Bergsødegarden (bnr. 2) 184,  Nordre Bergsødegarden (Nordstua, bnr. 13) 188,  Ødegard (bnr. 91) 189,  Søndre Bergsødegarden (bnr. 32) 189,  Søndre Bergsødegarden (Søstua, bnr. 35), Øvre Bergsødegarden (bnr. 32) 191,  Lømo 192,  Skogteig nr. 8 m.m. (bnr. 5) 193,  Berg (bnr. 6, 7, 8),  Skyrud (bnr. 9) 194,  Skogteiger (bnr. 10, 11, 12, 14) 195,  Skogteiger (bnr. 16, 21) 196,  Millom skog (bnr. 30) 197,  Skogteiger (bnr. 33, 34, 38, 46) 198,  Strømnersætra (bnr. 42) 198,  Skogteiger (bnr. 47 og 48) 200,  Berg (bnr. 50, 51, 52, 53, 54) 201,  Berg (bnr. 55, 56) 202,  Berg (bnr. 57, 58, 59, 61) 203,  Diverse 204 
  
 GRANNELAG FRA RUD TIL GARVIK 207
 Folketallet  209
 Husdyrhold 211
 Utsæd og avling  212
  
 RUD,  gnr. 50 221
 Matrikkelgarden 225
 Fra løpenr. til bruksnr. 226
 Eiere 226
 Brukere 227
 Bruk I og II 229, Veststua Rud (bnr. 1) 231,  Snekkervollen (bnr. 2), Gamlestuvollen (bnr. 3) 233,  Rud (bnr. 4, 5), Mobråten (bnr. 33), Øverland (bnr. 34),  Solheim (bnr. 36) 234,  Høymyrteigen (bnr. 53), Korbølsæterteigen (bnr. 54) 235,  Søstua Rud (bnr. 6) 235,  Negård (bnr. 6), Søndre Rud (bnr. 21) 236,  Rudshaug (bnr. 28), Solheim (bnr. 43), Rudstad (bnr. 45) 237,  Nystua Rud (bnr. 8) 238,  Aurtjernssætra (bnr. 9) 241,  Rud (bnr. 10, 26) 242,  Kroksrud (bnr. 44), Nord-Nystua Rud (bnr. 11) 243,  Skogli (bnr. 30) 244,  Hvilsteinteigen (bnr. 12), Rukubakkteigen (bnr. 14), Nordstua Rud (bnr. 15) 245,  Rud (bnr. 16), Aurtjernssætra (bnr. 18), Østerud (bnr. 37) 247,  Rudsjordet (bnr. 17), Rud (bnr. 22) 248 
 Plasser og bruk  250
 Rudshaugen, Rudsdammen 250,  Dammen (bnr. 19), Rudsdammen (bnr. 20) 252,  Dambakken (bnr. 32), Østre Dammen (bnr. 56) 256,  Grimsgård (bnr. 59), Dammen skog (bnr. 19), Røysmyrteigen (bnr. 23), Dammen (bnr. 24) 257,  Rud (bnr. 25), Oppaker (bnr. 27), Dammen (bnr. 29), Nor (bnr. 35) 258,  Nilssætra (bnr. 38), Voll (bnr. 41 og 42), Skasliteigen (bnr. 46) 259,  Søbråten (bnr. 51), Åsli (bnr. 55) 260,  Rudsbråten (bnr. 31),  Rudshaug (u. 50/6), Søndre Rudshaug (bnr. 28) 261,  Rudshaug (u. 50/15), Nordre Rudshaug (bnr. 47) 262,  Solheim (bnr. 36) 263,  Kleiva 264,  Kleiva (bnr. 7), Skogsrud (bnr. 64), Tjernsli (bnr. 13) 265,  Tjernsli 266,  Tjernås 267,  Nord-Tjernsli 268,  Tjernsli 269,  Nygard, Vesle-Dammen, Ellefsrud 270,  Svenskerud, Inngjerdinga 272,  Diverse 273 
   
 ØSTMOEN,  gnr. 51 276
 Matrikkelgarden 279
 Fra løpenr. til bruksnr. 281
 Eiere 282
 Brukere 282
 Øststua Østmoen (bnr. 1) 286,  Østre Østmoen (bnr. 5) 288,  Østmoen (bnr. 6) 290, Østmoen (Snippen, bnr. 7) 291,  Fjellheim (bnr. 18), Enger (bnr. 19), Veststua Østmoen (bnr. 9) 292,  Gardstad (bnr. 24), Hoxmo (bnr. 28) 295,  Kolberg (bnr. 39), Gardvik skole 296 
 Plasser og bruk  299
 Østmobråten, Kalmosen (Måsån) 302,  Brustad 304,  Nord-Brustad (bnr. 10) 305,  Havrebråten, Brustad skog (bnr. 14, 15), Sø-Brustad (bnr. 12) 306,  Brustad (bnr. 17, 25), Brustad (u. 51/9) 308,  Damholen (bnr. 11), Elsmo (bnr. 36) 309,  Østre Storbekken 310,  Haugen av Østre Storbekken 311,  Bakkeli (bnr. 23), Storbekken (bnr. 2) 313,  Østre Storbekken 315,  Vestre Storbekken (Søstua) 316,  Nordstua Storbekken (bnr. 3) 319,  Aslakbekken 320,  Vestvoll 322,  Torgersbekken 323,  Granly (bnr. 81), Bertebekken 324, Nilsrud (Nordbekken) 326,  Østmodalen 328,  Olsrud, Steinberg (bnr. 34) 330,  Snurremyrbakken, Bakken (bnr. 33) 331,  Skaslia, Tullemutterud, Dalen og Kjølen (bnr. 13), Østmolykkja (bnr. 20) 332,  Diverse 333 
  
 GARVIK,  gnr. 52 336
 Matrikkelgarden 341
 Fra løpenr. til bruksnr. 342
 Eiere 342
 Brukere 342
 Bruk I 348,  Bruk II 351,  Garvik samlet 354  
 Plasser og bruk 359
 Garvikneset, Lutne 362,  Lutne (bnr. 2) 363,  Lutne (bnr. 14) 365,  Breivika (bnr. 25), Fosshaug 367,  Slåtvik 368,  Østjordet, Østheim, Østli 369,  Furulund 370,  Nyrud, Haug, Kvernstua 371,  Trønes 373,  Furuheim 374,  Hellerud, Kvernstuhaugen (Haugen) 376,  Nordby 377,  Gamle-Nordby 378,  Perstua 379,  Nord-Perstua 382,  Perstua (bnr. 61), Østby 383,  Nord-Kjølen (Bergerkjølen) 384,  Nord-Kjølen (Finnkjølen) 385,  Øver-Kjølen (Gunnarkjølen) 387,  Salmakerkjølen 390,  Inngjerd 392,  Garvikbråten 393,  Søndre Bråten, Nordre Bråten 395,  Ellingsrud 396,  Nord-Dammen 398,  Eli-Dammen 400,  Sø-Dammen 401,  Åsheim, Dammen 402,  Granås 403,  Austgård 404,  Lyngstad 405,  Hauge, Julsrud, Myrvoll, Steinberg 406,  Solstad, Diverse 407