Nord-Odal bygdebok

Nord-Odal bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gards- og slektshistorie for Mo sokn
Bind: 4
Forfatter(e): Birger Kirkeby
År: 1976
Utgitt: Nord-Odal kommune
Sider: 520 s.
Kilde: BIBSYS

Innhold

 NORDRE BERG GRUNN    13
 Folketallet    13
 Husdyr, utsæd og avling på 1600- og 1700-tallet    16
 Husdyr, utsæd og avling på 1800-tallet    18
 Oppdelinga av Nordre Berg    19
 Sætrer    29
   
 NORDRE BERG,  gnr. 49    33
 Matrikkelgarden    42
 Fra løpenr. til bruksnr. (bnr.)    47
 Eiere    49
 Brukere    49
     Nordre Berg (bnr. 1) 56,  Nordre Berg (bnr. 71) 57,  Nordre Berg (bnr. 207) 57,  Bergli, Lund, Bergstrøm 58,  Slettvoll 59,  Årstad, Nordberg 60,  Haugland 61,  Søstua Nordre Berg 62,  Gran 66   
 Plasser og bruk     68
 MILLOM ÅOM    69
  Folketallet 73,  Husdyrhold og utsæd 74,  Gamlestua Nordli 79,  Nystua Nordli 83,  Nordstua Nordli 84,  Nordlilykkja 85,  Bjørnset 86,  Nordlimoen 87,  Nordlimoen II 88,  Steinbekken 88,  Skogheim, Nystrøm 89,  Skogly, Skyrud 90,  Skyrudsmoen, Krakerud 92,  Nordre Bjørnstad 93,  Søndre Bjørnstad 96,  Brederud, Sagbråten (Leirrud) 98,  Køyen (Østby) 99,  Bjørnli 100,  Grøpholen 101,  Nymoen 103,  Austvang, Sørlund 104,  Bjørnstadholen 105,  Bjørnstadinngjerdinga, Nordset, Inngjerdinga 106,  Nord-Sørli 107,  Sø-Sørli 109,  Sørliinngjerdinga, Smedheim, Hemstad 111,   Nordlienga 112,  Søstua Nordlienga, Sandholen 114,  Slåttene, Ringnes 116,  Mangnesholen 117,  Myrholen, Håkenrud 118,  Farmo, Køyen 119,  Nedre Vestby 120,  Øvre Vestby 122,  Millom 123,  Holset 125,  Melby, Myrvang 126,  Grimlund, Millomlykkja, Furuset, Skjønhaug 127,  Knapper skole 128  
 BERGSÆTERGRENDA   132
  Folketallet, Husdyr og utsæd 134,  Bergsætra (bnr. 43) 134,  Bergsætra (bnr. 112), Bergsætra (bnr. 43) 136,  Vangen 137,  Bergsætra (bnr. 163) 138,  Bergsætra, Bergsætra (u. 49/43), Haugli, Bråten 140,  Haugen (Rolighaugen), Fosserud 142  
 OMRÅDET LIA – KVERNSTUA  144
  Folketallet 147,  Husdyr og utsæd 148,  Lia 148,  Monsrud, Kvernstua (u. 49/26) 149,  Fallet, Kvernstua (u. 49/17) 150,  Bråten (Finnsbråten) 151,  Haugen, Steinerud 153,  Linnerud 155,  Øyset 156,  Søbakk 158,  Kvernli 159,  Kvernstubakken 160,  Kvernstua 161,  Skogstad 165,  Haugerud 166  
 FRA BERGSTUA TIL BERGSØDEGARDEN   167
  Folketallet, Husdyr og utsæd 169,  Bergstua 170,  Nordre Bergstua 171,  Søndre Bergstua 174,  Bergstua skog, Grinda (u. 49/4) 175,  Grinda (u. 49/32) 177,  Grinda (bnr. 124 og 162) 178,  Mangnes 178,  Sagmoen 182,  Trollhaugen, Mangset 183,  Vinje, Nordre Bergsødegarden (bnr. 2) 184,  Nordre Bergsødegarden (Nordstua, bnr. 13) 188,  Ødegard (bnr. 91) 189,  Søndre Bergsødegarden (bnr. 32) 189,  Søndre Bergsødegarden (Søstua, bnr. 35), Øvre Bergsødegarden (bnr. 32) 191,  Lømo 192,  Skogteig nr. 8 m.m. (bnr. 5) 193,  Berg (bnr. 6, 7, 8),  Skyrud (bnr. 9) 194,  Skogteiger (bnr. 10, 11, 12, 14) 195,  Skogteiger (bnr. 16, 21) 196,  Millom skog (bnr. 30) 197,  Skogteiger (bnr. 33, 34, 38, 46) 198,  Strømnersætra (bnr. 42) 198,  Skogteiger (bnr. 47 og 48) 200,  Berg (bnr. 50, 51, 52, 53, 54) 201,  Berg (bnr. 55, 56) 202,  Berg (bnr. 57, 58, 59, 61) 203,  Diverse 204  
   
 GRANNELAG FRA RUD TIL GARVIK  207
  Folketallet   209
  Husdyrhold  211
  Utsæd og avling   212
   
 RUD,  gnr. 50  221
 Matrikkelgarden  225
 Fra løpenr. til bruksnr.  226
 Eiere  226
 Brukere  227
  Bruk I og II 229, Veststua Rud (bnr. 1) 231,  Snekkervollen (bnr. 2), Gamlestuvollen (bnr. 3) 233,  Rud (bnr. 4, 5), Mobråten (bnr. 33), Øverland (bnr. 34),  Solheim (bnr. 36) 234,  Høymyrteigen (bnr. 53), Korbølsæterteigen (bnr. 54) 235,  Søstua Rud (bnr. 6) 235,  Negård (bnr. 6), Søndre Rud (bnr. 21) 236,  Rudshaug (bnr. 28), Solheim (bnr. 43), Rudstad (bnr. 45) 237,  Nystua Rud (bnr. 8) 238,  Aurtjernssætra (bnr. 9) 241,  Rud (bnr. 10, 26) 242,  Kroksrud (bnr. 44), Nord-Nystua Rud (bnr. 11) 243,  Skogli (bnr. 30) 244,  Hvilsteinteigen (bnr. 12), Rukubakkteigen (bnr. 14), Nordstua Rud (bnr. 15) 245,  Rud (bnr. 16), Aurtjernssætra (bnr. 18), Østerud (bnr. 37) 247,  Rudsjordet (bnr. 17), Rud (bnr. 22) 248  
 Plasser og bruk   250
  Rudshaugen, Rudsdammen 250,  Dammen (bnr. 19), Rudsdammen (bnr. 20) 252,  Dambakken (bnr. 32), Østre Dammen (bnr. 56) 256,  Grimsgård (bnr. 59), Dammen skog (bnr. 19), Røysmyrteigen (bnr. 23), Dammen (bnr. 24) 257,  Rud (bnr. 25), Oppaker (bnr. 27), Dammen (bnr. 29), Nor (bnr. 35) 258,  Nilssætra (bnr. 38), Voll (bnr. 41 og 42), Skasliteigen (bnr. 46) 259,  Søbråten (bnr. 51), Åsli (bnr. 55) 260,  Rudsbråten (bnr. 31),  Rudshaug (u. 50/6), Søndre Rudshaug (bnr. 28) 261,  Rudshaug (u. 50/15), Nordre Rudshaug (bnr. 47) 262,  Solheim (bnr. 36) 263,  Kleiva 264,  Kleiva (bnr. 7), Skogsrud (bnr. 64), Tjernsli (bnr. 13) 265,  Tjernsli 266,  Tjernås 267,  Nord-Tjernsli 268,  Tjernsli 269,  Nygard, Vesle-Dammen, Ellefsrud 270,  Svenskerud, Inngjerdinga 272,  Diverse 273  
     
 ØSTMOEN,  gnr. 51  276
 Matrikkelgarden  279
 Fra løpenr. til bruksnr.  281
 Eiere  282
 Brukere  282
  Øststua Østmoen (bnr. 1) 286,  Østre Østmoen (bnr. 5) 288,  Østmoen (bnr. 6) 290, Østmoen (Snippen, bnr. 7) 291,  Fjellheim (bnr. 18), Enger (bnr. 19), Veststua Østmoen (bnr. 9) 292,  Gardstad (bnr. 24), Hoxmo (bnr. 28) 295,  Kolberg (bnr. 39), Gardvik skole 296  
 Plasser og bruk   299
  Østmobråten, Kalmosen (Måsån) 302,  Brustad 304,  Nord-Brustad (bnr. 10) 305,  Havrebråten, Brustad skog (bnr. 14, 15), Sø-Brustad (bnr. 12) 306,  Brustad (bnr. 17, 25), Brustad (u. 51/9) 308,  Damholen (bnr. 11), Elsmo (bnr. 36) 309,  Østre Storbekken 310,  Haugen av Østre Storbekken 311,  Bakkeli (bnr. 23), Storbekken (bnr. 2) 313,  Østre Storbekken 315,  Vestre Storbekken (Søstua) 316,  Nordstua Storbekken (bnr. 3) 319,  Aslakbekken 320,  Vestvoll 322,  Torgersbekken 323,  Granly (bnr. 81), Bertebekken 324, Nilsrud (Nordbekken) 326,  Østmodalen 328,  Olsrud, Steinberg (bnr. 34) 330,  Snurremyrbakken, Bakken (bnr. 33) 331,  Skaslia, Tullemutterud, Dalen og Kjølen (bnr. 13), Østmolykkja (bnr. 20) 332,  Diverse 333  
   
 GARVIK,  gnr. 52  336
 Matrikkelgarden  341
 Fra løpenr. til bruksnr.  342
 Eiere  342
 Brukere  342
  Bruk I 348,  Bruk II 351,  Garvik samlet 354   
 Plasser og bruk  359
  Garvikneset, Lutne 362,  Lutne (bnr. 2) 363,  Lutne (bnr. 14) 365,  Breivika (bnr. 25), Fosshaug 367,  Slåtvik 368,  Østjordet, Østheim, Østli 369,  Furulund 370,  Nyrud, Haug, Kvernstua 371,  Trønes 373,  Furuheim 374,  Hellerud, Kvernstuhaugen (Haugen) 376,  Nordby 377,  Gamle-Nordby 378,  Perstua 379,  Nord-Perstua 382,  Perstua (bnr. 61), Østby 383,  Nord-Kjølen (Bergerkjølen) 384,  Nord-Kjølen (Finnkjølen) 385,  Øver-Kjølen (Gunnarkjølen) 387,  Salmakerkjølen 390,  Inngjerd 392,  Garvikbråten 393,  Søndre Bråten, Nordre Bråten 395,  Ellingsrud 396,  Nord-Dammen 398,  Eli-Dammen 400,  Sø-Dammen 401,  Åsheim, Dammen 402,  Granås 403,  Austgård 404,  Lyngstad 405,  Hauge, Julsrud, Myrvoll, Steinberg 406,  Solstad, Diverse 407