Nord-Odal bygdebok : … og tillegg til bind I-V

Nord-Odal bygdebok : … og tillegg til bind I-V
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Gards- og slektshistorie for Mo sokn
Bind: 5
Forfatter(e): Birger Kirkeby
År: 1977
Utgitt: Nord-Odal kommune
Sider: 503 s.
Emne:
Kilde: BIBSYS

Innhold

 OMRÅDET FRA TRØSI TIL KUGGERUD     11
 Før 1350   11
 Fra nedgang til oppgang   12
 1600-tallet, husdyrhold, utsæd og avling   13
 1700-tallet, utsæd, avling og husdyrhold   15
 1800-tallet, folketall, husdyrhold, utsæd og avling   24
 I vårt hundreår   32
  
 TRØSI,  gnr. 53   33
 Matrikkelgarden   38
 Brukere   40
 Trøsi, bnr. 4   50
 Plasser og bruk   51
       Trøen 52,  Øvre Trøbråten 53,  Øvre Trøbråten (bnr. 10) 54,  Nedre Trøbråten 55,  Nedre Trøbråten (bnr. 12) 58,  Åsli (bnr. 14) 58,  Trøhaugen 59,  Trøhaugen (bnr. 13) 61,  Sø-Trøhaugen 62,  Høyby 62,  Høyby (bnr. 15) 64,  Høymyrhaugen 65,  Haugen (bnr. 9) 65,  Sørkedalen 66,  Arstua Sørkedalen (bnr. 3) 67,  Rustad (bnr. 2) 70,  Vestby 72,  Vestby (bnr. 11) 73,  Skredderstua 73,  Sorknes (bnr. 17) 74,  Bergli (bnr. 6) 75,  Skogheim (bnr. 7) 75,  Granli (bnr. 29) 76,  Lund (bnr. 5) 77,  Ilbråten (bnr. 16) 78,  Venstad (bnr. 23) 79,  Nylund (bnr. 20 og 22) 80,  Trøsimyra (bnr. 18) 80,  Sørkeid (bnr. 33) 81, Vatne (bnr. 34) 81,  Ramsvik (bnr. 35) 82,  Diverse 82 
   
 AUSTVATN,  gnr. 54    84
 Matrikkelgarden Austvatn 101
 Eiere 108
 Brukere 108
 Søstua Austvatn (bnr. 38) 112,  Nordstua Austvatn (bnr. 34) 115,  Veststua Austvatn (bnr. 41) 118,  Austvatn (bnr. 26) 119,  Austvatn (bnr. 27) 120,  Austvatn skog (bnr. 28) 121, Austvatn skog (bnr. 2) 121,  Austvatn skog (løpenr. 15 aIII) 121,  Austvatn (bnr. 4) 121,  Austvatn skog (bnr. 6) 121,  Austvatn skog (bnr. 7) 122,  Austvatn skog (bnr. 14) 122,  Tustømmerhauglykkja (bnr. 18) 122,  Sæter på Austvatn skog (bnr. 19) 122,  Holt (bnr. 15) 123,  Haugen (bnr. 16) 123,  Austvatn skog (bnr. 23) 123,  Kvernberget (bnr. 24) 124,  Nordgardssætra (bnr. 25) 124,  Austvatn skog (bnr. 36) 124,  Austvatn skog (bnr. 37) 124,  Austvatn skog (bnr. 39) 124,  Austvatn skog (bnr. 42) 124,  Austvatn skog (bnr. 43) 125,  Austvatn skog (bnr. 45) 125,  Austvatn skog (bnr. 46) 125,  Linnerud skog (bnr. 49) 126,  Austvatn skog (bnr. 50) 126,  Rønningen skog (bnr. 51) 126,  Austvatn skog (bnr.  52) 126 
 Plasser og bruk  126
 Slettbakken I 133,  Bakken 133,  Slettbakken II 134,  Bakken 134,  Bakken (bnr. 3) 135,  Sørkedalen 140,  Nordstua Sørkedalen (bnr. 10) 143,  Søstua Sørkedalen 146,  Søstua Sørkedalen (bnr. 29) 146,  Søstua Sørkedalen (bnr. 33) 147,  Leirdalen 148,  Leirdalen (bnr. 1) 148,  Nordstua (bnr. 1) 150,  Søstua (bnr. 48) 150,  Nordstua Leirdalen (bnr. 1) 151,  Søstua Leirdalen (bnr. 48) 152,  Rønningen 152,  Rønningen (bnr. 5) 153,  Austvatn (bnr. 20) 156, Vestli (bnr. 58) 156,  Øststua Storbråten 156,  Øststua Storbråten (bnr. 32 og 54) 158,  Veststua Storbråten 160,  Veststua Storbråten (bnr. 9) 160,  Teppa 161,  Bergestad (bnr. 8, 11, 29 og 37) 163,  Utgarden 168,  Utgarden (bnr. 27) 170,  Vilborg 171,  Køya 171, Køyen (bnr. 22) 172,  Nordli 173,  Nordli (bnr. 53) 174,  Millom 174,  Vestgarden 175,  Vestgard (bnr. 55) 176,  Holt (bnr. 12) 176,  Solbakken (bnr. 67) 177,  Nord-Sanderud u. 54/9  178,  Sanderud (bnr. 31) 178,  Sanderud (Holt) (bnr. 15) 179,  Nord-Sanderud (bnr. 64) 179, Mellom-Sanderud 179,  Sanderud I (bnr. 197) 180,  Sanderud II (bnr. 196) 181,  Sø-Sanderud 182,  Sø-Sanderud (bnr. 114) 182,  Dånåsen 183,  Dånåsen (bnr. 13) 183,  Åsen 184,  Åsen (bnr. 97) 185,  Øverby 186,  Øverby (bnr. 16) 186,  Fluginn 187,  Fluginn (bnr. 199) 188,  Stenby (bnr. 61) 188,  Oppi 189,  Oppi (bnr. 56) 189,  Heggerud (Olsrud) 190,  Olsrud (bnr. 105) 191,  Hagen 191,  Hagen (bnr. 103) 192,  Tømterud 192,  Engedal 192,  Iler (bnr. 49) 193,  Sørli 193,  Sørli (bnr. 56) 194,  Vestli (bnr. 58) 194,  Lier (Målstua) 195,  Lier (bnr. 30) 196,  Løkken (bnr. 21) 196,  Løkken (bnr. 63) 197,  Løkken (bnr. 21 og 63) 198,  Øyset 198,  Øyset (bnr. 39) 199,  Brattåsen 199,  Finsrud 199,  Linnerud 200,  Linnerud (bnr. 35) 201,  Berger 203,  Bakkebråten 204,  Bakkeenga 205,  Sønsterud 210,  Eriksrud 211,  Møllerstua (Møllerbakken) 212,  Møllerstua (bnr. 78) 213,  Verket 214,  Austvatn mølle (bnr. 2) 214,  Huseby (bnr. 60) 215,  Langebø (bnr. 77), Nordset (bnr. 90) 216,  Nordstrøm (bnr. 91),  Sandberg (bnr. 92) 217,  Norheim (bnr. 94), Enga (bnr. 112) 218,  Norderud (bnr. 62), Sletta (bnr. 68 og 93), Voll (bnr. 69), Midttun (bnr. 76), Bjerke (bnr. 86) 219,  Heiberg, Haugen, Grande, Harstad, Holter, Lauvland (bnr. 70), Såheim (bnr. 71) 220,  Roland (bnr. 73), Jemnaker (bnr. 74), Fredheim (bnr. 75), Austvatn (bnr. 87), Østvik (bnr. 88), Hebron (bnr. 89) 221,  Sørby (bnr. 95), Enebo (bnr. 96), Diverse 222 
   
 SØNDRE BERG,  gnr. 55 225
 Matrikkelgarden 245
 Eiere 246
 Brukere 248
 Berg skog (bnr. 2) , Søndre Berg (bnr. 4) 264 
 Plasser og bruk  265
 Husi 271,  Husi 273,  Grasberget 273,  Øvre Grasberget 274,  Nedre Grasberget 275,  Sandvik 278,  Øfstjernet 280,  Halden 280,  Pilterud 282,  Pilterud (bnr. 6, 8 og 14) 283,  Hagen 283,  Nord-Hagen 284,  Sø-Hagen 284,  Sagstua 185,  Bergsvangen 286,  Bergsmoen 289,  Tjernsli 291,  Ner-Tjernsli 291,  Øver-Tjernsli 297,  Steinerud (Bergstua) 298,  Amundsbråten 299,  Lensebakken 299,  Lensebakken (bnr. 3) 299,  Enerhaugen 300,  Diverse 300 
   
 KUGGERUD,  gnr. 56 306
 Matrikkelgarden 311
 Eiere 312
 Brukere 313
 Plasser og bruk 324
 Sagstua 325,  Sagstua (bnr. 7) 328,  Nylenda 329,  Grinda 330,  Brenna 331,  Brenna (bnr. 6) 332,  Oppi 333,  Løbråten, Steinsby, Bergset, Bergset (bnr. 4) 335,  Nordstrand 336,  Nordstrand (bnr. 3) 337,  Lund 337,  Lund (bnr. 5) 338,  Foss 339,  Diverse 339