Østfold slekter

Østfold slekter
Østfold slekter
Del 1. Onsøy – Råde, Del 2. Rakkestad
Borghild Rebekka «Tullik» Lippert Andresen
1985
221 s.
Forfatteren
Skien bibliotek