Røldal bygdebok

Røldal bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Forfatter(e): Knut Dalen, Alma Dalen
År: 1960
Sider: 566
Emne:

Innhold

ANDRE DELEN :  GARDS- OG ÆTTESOGE

FYRSTE DELEN :  BYGDESOGE

Annonse

Side

     I.Røldal herad   11

1. Litt statistikk, s.11,   2. Bygdenamnet, s.11,   3. Lægje og naturtilhøve, s.12,   4. Storleiken på nokre vatn, s.19,   Bergarter og jordslag, s.19,   6. Verlag, s.22,   7. Voksterliv, s.23,   8. Dyreliv, s.24.

    II.Forntid   26

1. Førhistoriske minne, s.26,   2. Busetjing, s.33,   3. Kva gardnamna fortel, s.36.

   III.Folk, mål og minne   40

1. Folket, s.40,   2. Målføret, s.41,   3. Namneskikk, s.51,   4. Ordtøke, s.53,   5. Bumerke, s.55,   6. Segner og soger, s.59,   7. Røldalssongen, s.62.

   IV.Kyrkjesoge   65

1. Frå heidenskap til kristendom, s.65,   2. Kyrkja vert bygd, s.66,   3. Det undergjerande kristusbiletet, s.74,   4. Valfart til kyrkja, s.75,   5. Kyrkje og prest i katolsk tid s.77,   6. Reformasjonen vert innførd s.79,   7. Røldal i annekstida s.81,   8. Prestehelga, s.82,   9. Kyrkje får nytt inventar s.83,   10. Or den gamle kyrkjerekneskapen, s.84,   11. Kyrkja vert privateigedom, s.92,   12. Siste jonsokmessa i Røldal s.96,   13. Kyrkjereparasjonar i nyare tid, s.99,   14. Kyrkja vert atterreist i sin gamle stil, s.101,   15. Røldal får eigen prest, s.104,   16. Prestar fram til 1848, s.105,   17. Prestar etter 1848, s.112.

    V.Oppseding og skule 124

1. Oppseding i heidensk tid, s.124,   2. Folkeopplysning i katolsk tid, s.124,   3. Opplæring etter reformasjonen fram til 1750, s.125,   4. Skulestell etter 1750, omgangsskulen, s.127,   5. Skuleloven frå 1827, s.128,   6. Fastskulen, s.133,   7. Loven om ålmugeskulen, s.134,   8. Loven om folkeskulen på landet, s.136,   9. Skulen i utvikling etter 1889, s.136,   10. Skulestyreformenn s.137,   11. Lærarar i omgangsskulen, s.138,   12. Lærarar etter 1860, s.140.

   VI.Kvekarsamfunnet i Røldal 144
  VII.Røldalsmarknaden 151
 VIII.Kornmagasinet 157
    IX.Bygdesamfunnet i vokster og utvikling 161

1. Lensmannsskipnaden, s.161,   2. Kommunestyret, s.164,   3.  Forlikstellet, s.171,   4. Fattigstellet, s.172,   5. Helsestellet, s.174,   6. Lækjarar, s.176,   7. Jordmødrer, s.178.

     X.Forretningstiltak 179

1. Bankar, s.179,   2. Landhandlarar, s.180,   3. Røldal Handelslag, s.181,   4. Røldal Ysteri, s.182,   5. Legat, s.183.

Annonse
    XI.Lag og lagsarbeid 185

1. Helselaget, s.185,   2. Gamleheimslaget, s.185,   3. Misjonslaget, s.185,   4. Fråhaldslag, s.185,   5. Ungdomslag, s.186,   6. Leselag og boksamlingar, s. 187.

  XII.Kommunikasjonar 189

1. Dei gamle vegane, s.189,   2. Vegen om Suldalsskard, s.189,   3. Vegen gjennom Brattlandsdalen, s. 191,   4. Vegen gjennom Ekkjeskard til Hedlandsbygda , s.192,   5. Vegen til Sunnhordland, s.192,   6. Vegen til Hardanger, s.196,   7. Vegen til Telemark, s.197,   8. Vegen til Numedal, s.199,   9. Dei nye vegane, s.200.

 XIII.

Skysstasjonar og gjestgjevarstader, hotell og reiseliv

 204
  XIV.Post og telefon 207
   XV.Ufredstider og herteneste 213
  XVI.Flaumar og snøskreder 221
 XVII.Ymse or gamal gards- og bondesoge 226

1. Frå rydningsbruk til odelsgard, s.226,   2. Jorddrott og leiglending, s.227,   3. Leidangsutreidsle og skattebetaling, s.230,   4. Landskyld og matriklar, s.232,   5. Næringsliv og arbeid i gamal tid, s.235,   6. Husmannskipnaden, s.251,   7. Litt om folketal og jordbruksutvikling s.257,   8. Nokre bilete av gamle Røldalsfolk, s.259.

ANDRE DELEN :  GARDS- OG ÆTTESOGE

Side

 I. Gardar og ætter 267
 Austmannlia 268
 Berge øvre 269
 Berge nedre 273
 Botnen 278
 Bratteteig 293
 Bruleite 298
 Bøen 300
 Dalen 302
 Eide 307
 Einerhaug 308
 Ekkje 309
 Ekkjehaugen 312
 Ekkjestølen 314
 Ekkjevikja 315
 Fjetland 319
 Grave 322
 Gryting 323
 Grytøyo 330
 Grøve 334
 Hadla 340
 Haugen austre 341
 Hagen ytre 349
 Hamrane 357
 Hamre 359
 Hauge 372
 Haugen 378
 Hegerland 380
 Hellemo 385
 Hellerslia 386
 Hitli 388
 Holmane 390
 Hovdaflota 391
 Håra 392
 Hårajuvet 400
 Håranes 403
 Innigard 405
 Juvet 407
 Kalvajuv 413
 Klappeberg 414
 Kleiva 415
 Krokenteig 416
 Kvammen 417
 Kvile 419
 Legård 421
 Leite 423
 Lia 424
 Litleteig 425
 Lono 428
 Lynghamar 438
 Lågja 440
 Medhus 442
 Midtun 448
 Nistov 452
 Odland 456
 Oppistov 465
 Prestegård 468
 Rabbe 473
 Remen 480
 Runnane 481
 Saltvoll 484
 Seim 492
 Selland 499
 Stengårdsbakken 506
 Storhaug 508
 Storhovden 510
 Svandalsflona 512
 Teigen 514
 Tufte 516
 Turtveit 523
 Tveita 524
 Tveito 526
 Tverrberge 533
 Uralia 535
 Urene 536
 Uttun 540
 Valldalen 544
 Vetlehovden 546
 Vikja 547
 Øvland 549
 Øvregård 535
 Øyane 556
   II. Opplysning om ein del utflytta personar frå Røldal i tida før 1900 557
       Mål og vekt i eldre tid og Pengeverd i det 18. og 19. hundreåret 563
 III. Rettingar 564