Samene i Susendalen

Samene i Susendalen
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Forfatter(e): Václav Marek
År: 1992
Utgitt: Hattfjelldal kommune
Sider: 244
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Innledning 9
 En kort orientering om trakten i et historisk perspektiv 11
 Finnemisjonen 15
 Susendalen 19
 Folketallet i Susendalen gjennom tidene 49
 Samenes liv i Susendalen 59
 Sameboplasser, melkeplasser m.m. 72
 Noen korte glimt gjennom ligningsprotokollen 109
 Beretninger om samenes levemåte i Susendalen – før og nå 115
 Kort om den eldre byggeskikk hos samene i Susendalen – kåte, bur m.m. 156
 Samenes levemåte 166
 Den åndelige kultur blant samene, og litt om de sosiale forhold i Susendalen 173
 Eventyr og sagn 190
 Korte muntlige overleveringer fra samenes folkeminne i Susendal 221
 En kort avslutningsoversikt 236
 Mine informanter 238