Samene i Susendalen

Samene i Susendalen
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Václav Marek
År: 1992
Utgitt: Hattfjelldal kommune
Sider: 244
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Innledning  9
 En kort orientering om trakten i et historisk perspektiv  11
 Finnemisjonen  15
 Susendalen  19
 Folketallet i Susendalen gjennom tidene  49
 Samenes liv i Susendalen  59
 Sameboplasser, melkeplasser m.m.  72
 Noen korte glimt gjennom ligningsprotokollen  109
 Beretninger om samenes levemåte i Susendalen – før og nå  115
 Kort om den eldre byggeskikk hos samene i Susendalen – kåte, bur m.m.  156
 Samenes levemåte  166
 Den åndelige kultur blant samene, og litt om de sosiale forhold i Susendalen  173
 Eventyr og sagn  190
 Korte muntlige overleveringer fra samenes folkeminne i Susendal  221
 En kort avslutningsoversikt  236
 Mine informanter  238