Slægtregister for grene af familien Dorph og specielt for den saakaldte drammensgren af familien Cappelen, samlede i aarene 1859-1861

Slægtregister for grene af familien Dorph og specielt for den saakaldte drammensgren af familien Cappelen, samlede i aarene 1859-1861
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): J.E. Bergh
År: 1875
Kilde: Deichmanske bibliotek