Slektshistorie for familien Valberg, Valberg, Lofoten og Straumsslekten hvis stamfar er Edias Carlsen (1782-1869), Straumen i Valberg

Slektshistorie for familien Valberg, Valberg, Lofoten og Straumsslekten hvis stamfar er Edias Carlsen (1782-1869), Straumen i Valberg
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 1
Forfatter(e): Kolbjørn Valberg
År: 1953
Utgitt: Eget forlag
Sider: 49 bl.
Kilde: BIBSYS