Stamregister over Familien Helms, tilligemed nogle biografiske Notitser om Familiens i Aaret 1579 fødte Stamfader

Stamregister over Familien Helms, tilligemed nogle biografiske Notitser om Familiens i Aaret 1579 fødte Stamfader
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Rudolf Helms
År: 1858
Utgitt: Varde
Sider: 31
Kilde: Frederiksberg Kommunes Biblioteker