Trondheims historie : 997-1997

Trondheims historie : 997-1997
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
Kunnskapsbyen : 1964-1997
Bind
6
Forfatter(e)
Ola Svein Stugu
År
1997
Utgitt
Universitetsforl
Sider
414
Kilde
BIBSYS

Innhold

 Fugleblikk på byen 7
  
 Del I 
 Når fem blir én 19
    Byen sprenger grensene 22
    Spillet om storkommunen 35
    Bilen og byplanen 53
    Stor-Trondheim finner sin form 69
    Drømmen om den nye byen 85
  
 Del II 
 Vekst og vern 101
    Den ujevne veksten 104
    Bygge og bo 121
    Byen og myra 144
    Fra sanering til vern 159
    Den spredte byen 178
  
 Del III 
 Disken, kateteret og produksjonshallen 199
    Produksjonsby i motvind 202
    Kunnskapsbyen 223
    Knutepunktet 246
    Styrende og styrte 270
  
 Del IV 
 Å leve i Trondheim 289
    Der føler vi oss hjemme 292
    Men inni er vi like? 312
    Kulturprodusentene 331
    Kroppen og fritida 353
    Velferdsbyen i Europas utkant 370
  
 Del V 
 Vedlegg 381
    Noter 383
    Kilder 397
    Litteratur 398
    Personregister 404
    Sakregister 407
    Illustrasjoner 413