Trondheims historie : 997-1997

Trondheims historie : 997-1997
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Kunnskapsbyen : 1964-1997
Bind: 6
Forfatter(e): Ola Svein Stugu
År: 1997
Utgitt: Universitetsforl
Sider: 414
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Fugleblikk på byen  7
   
 Del I  
 Når fem blir én  19
    Byen sprenger grensene  22
    Spillet om storkommunen  35
    Bilen og byplanen  53
    Stor-Trondheim finner sin form  69
    Drømmen om den nye byen  85
   
 Del II  
 Vekst og vern  101
    Den ujevne veksten  104
    Bygge og bo  121
    Byen og myra  144
    Fra sanering til vern  159
    Den spredte byen  178
   
 Del III  
 Disken, kateteret og produksjonshallen  199
    Produksjonsby i motvind  202
    Kunnskapsbyen  223
    Knutepunktet  246
    Styrende og styrte  270
   
 Del IV  
 Å leve i Trondheim  289
    Der føler vi oss hjemme  292
    Men inni er vi like?  312
    Kulturprodusentene  331
    Kroppen og fritida  353
    Velferdsbyen i Europas utkant  370
   
 Del V  
 Vedlegg  381
    Noter  383
    Kilder  397
    Litteratur  398
    Personregister  404
    Sakregister  407
    Illustrasjoner  413