Utkast til Høle bygdebok

Utkast til Høle bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Sigleif Engen
Kilde: DIS-Rogaland

DIS-Rogaland har digitalisert Sigleif Engen sine bygdeboknotater. De advarer imidlertid om at materialet kan inneholde feil da det her kun er snakk om avskrifter av notater.