Vestfoldmål 1366-99 i 30 brev av bisp Øystein Aslakson i Oslo

Vestfoldmål 1366-99 i 30 brev av bisp Øystein Aslakson i Oslo
Vestfoldmål 1366-99 i 30 brev av bisp Øystein Aslakson i Oslo
Eivind Vågslid, Øystein Aslaksson
1969
289 s.
Universitetsforlaget
Ålesund bibliotek/Møre og Romsdal fylkesbibliotek

Inneholder informasjon om slekten Aslaksson