Hamar

Hamar borgerbok : litt om de første handels- og håndverksborgere i Hamar
1226
Nasjonalbiblioteket
Hamar historielag
1998
Arvid Østby
Også utgitt i 1943 av Hedmar slektshistorielag (VII, 167 s.)
BIBSYS
Hamar borgerbok : litt om de første handels- og håndverksborgere i Hamar [Forts.]
774
Hedmark slektshistorielag
1950-1952
56 s.

Særtrykk av: Hedmark slektshistorielags tidsskrift, 3(1950-1952).
BIBSYS
Hamars historie
925
Hamar Stiftstidendes Trykkeri
1948
646 s.
Eyvind Lillevold
Utgitt ved byjubileet
BIBSYS