Hole

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Hole bygdebok, bygda og folket
Undertittel: Bosettingshistorie i Årnesfjerdingen
Bind: 1
Forfatter(e): Gudmund Bakke
År: 2001
Utgitt: Hole kommune
Sider: 576
Hole bygdebok, bygda og folket
Undertittel: Bosettingshistorie i Steinsfjerdingen
Bind: 2
Forfatter(e): Ingebjørg Gjesvik Liljedahl
År: 2002
Utgitt: Hole kommune
Sider: 768
Hole bygdebok, bygda og folket
Undertittel: Bosettingshistorie på Røyse (Holefjerdingen)
Bind: 3
Forfatter(e): Gudmund Bakke
År: 2004
Utgitt: Hole kommune
Sider: 715
Hole bygdebok, bygda og folket
Undertittel: [Røyse – Bønsnesfjerdingen]
Bind: 4
Forfatter(e): Gudmund Bakke
År: 2006
Utgitt: Hole kommune
Sider: 1031
Hole bygdebok, bygda og folket
Undertittel: Bosettingshistorie for østsida av fjorden og Krokskogen
Bind: 5
Forfatter(e): Gudmund Bakke
År: 2009
Utgitt: Hole kommune
Sider: 1015
Hole bygdebok. Historien om Hole
Undertittel: Det var her det begynte
Bind: 6
Forfatter(e): Gudmund Bakke
År: 2013
Utgitt: Hole kommune
Sider: 977
Hole herred, Ringerike : en bygdebeskrivelse
Forfatter(e): Gunnar Tveiten
År: 1914
Utgitt: Bygdebokkomiteen i Hole
Sider: 401 s.