Rødenes

Nedlagte boplasser i Rødenes
Forfatter(e)
Oskar Haugen
År
1991
Utgitt
Forfatteren selv
Sider
288 s.
Rødenes i Østfold : en bygds historie
Forfatter(e)
R. Elwin Myhrvold
År
1962
Utgitt
Rødenes kommune
Sider
753 s.
Rødenes i Østfold : en bygds historie [2. utg.]
Undertittel
1. Gårder og slekter. 2. Folkeminner m.m.
Forfatter(e)
R. Elwin Myhrvold
År
2007
Utgitt
Rødenes kommune ved en komité
Sider
752