ØstfoldAner og slekter i søndre Østfold
Erik Martin Grønnerød
1974
224 s.4 bl.
BIBSYS
Aner og slekter i søndre Østfold [supplementbind]
Erik Martin Grønnerød
1977
167 s.
BIBSYS
Østfold slekter
Del 1. Onsøy – Råde, Del 2. Rakkestad
Borghild Rebekka «Tullik» Lippert Andresen
1985
221 s.
Forfatteren
Skien bibliotek