Skjerstad

Slektsbok for Skjerstad og Fauske
1
1268
1
Nasjonalbiblioteket
Skjerstad og Fauske bygdeboknemnd
1978
623 s.
Harald Solbakk og Gunnar Berg
BIBSYS
Slektsbok for Skjerstad og Fauske
Slektsbok for Skjerstad og Fauske
2
1106
1981
519 s.
Harald Solbakk og Gunnar Berg
BIBSYS
Slektsbok for Skjerstad og Fauske
Slektsbok for Skjerstad og Fauske
3
1713
Fauske omegn
Skjerstad og Fauske bygdeboknemnd
1985
559 s.
Harald Solbakk og Gunnar Berg
BIBSYS
Slektsbok for Skjerstad og Fauske
Slektsbok for Skjerstad og Fauske
5
2394
Nye slekter i Skjerstad : oppdatering og videreføring 1850-1995
Skjerstad og Fauske bygdeboknemnd
1995
552 s.
Gunnar Berg
BIBSYS
Slektsbok for Skjerstad og Fauske
Slektsbok for Skjerstad og Fauske
4
911
Nasjonalbiblioteket
Sulitjelma
Skjerstad og Fauske bygdeboknemnd
1985
S. 607-936
Harald Solbakk og Gunnar Berg
BIBSYS
Slektsbok for Skjerstad og Fauske
Slektsbok for Skjerstad og Fauske
6
1031
Nye slekter i Valnesfjord : oppdatering og videreføring 1900-2005
Skjerstad og Fauske bygdeboknemnd
2005
394 s.
Gunnar Berg
BIBSYS
Slektsbok for Skjerstad og Fauske
Slektsbok for Skjerstad og Fauske
7
991
Nye slekter i Fauske sentrum : oppdatering og videreføring 1900-2009
Skjerstad og Fauske bygdeboknemnd
2009
608 s.
Gunnar Berg og Thorvald Grønås
BIBSYS
Slektsbok for Skjerstad og Fauske