Trysil

Emigrantane frå Suomi, Kalevalas land
819
1925
288 s.
Haakon Garaasen
Dokumentet er del av serien Frå grensebygder og finnskogar.
BIBSYS
En slektstragedie fra Trysil
942
Østlændingens trykkeri
1925
30 s.
Peder P. Grambo
Trysil folkebibliotek
Fortegnelse over de ældste personer i Trysil i aarene omkring 1840 samt deres nærmeste formænd og efterkommere saavidt de kjendes
779
Østlændingens bogtrykkeri
1908
144 s.
Hans Nysæter
Omslagstittel: Trysil-slegter : optegnelser med innledning og rettelser
Trysil folkebibliotek
Grendebok for Slettås
857
23/03/2018
Nasjonalbiblioteket
Forfatteren selv
1990
256
8299200504
Per Muruåsen
BIBSYS
Trysil-boka
Trysil-boka : bidrag til bygdens historie
1
970
27/01/2018
Nasjonalbiblioteket
Garder og slekter
Trysilboknemnda
1943
VII, 759
8271040022
Eyvind Lillevold
BIBSYS
Trysil-boka
Trysil-boka : bidrag til bygdens historie
2
803
27/01/2018
Garder og slekter
Trysilboknemnda
1946
804
8271040278
Eyvind Lillevold
BIBSYS
Trysil-boka
Trysil-boka : bidrag til bygdens historie
3
913
27/01/2018
Nasjonalbiblioteket
Garder og slekter : bidrag til bygdens historie, III
Trysilboknemnda
1950
448
8271040286
Eyvind Lillevold
BIBSYS
Trysil-boka
Trysil-boka : bidrag til bygdens historie
4-1
811
27/01/2018
Nasjonalbiblioteket
Alminnelig del
Trysilboknemnda
1964
445
8271040294
Eyvind Lillevold
BIBSYS
Trysil-boka
Trysil-boka : bidrag til bygdens historie
4-2
787
27/01/2018
Nasjonalbiblioteket
Alminnelig del
Trysilboknemnda
1964
366
8271040308
Eyvind Lillevold
BIBSYS
Trysil-boka
Trysil-boka : bidrag til bygdens historie
5
1038
27/01/2018
Nasjonalbiblioteket
Supplementsbind til Trysilboka for søre og østre Trysil
Trysil kommune
1989
423
8290698046
Randi Larsen
 
BIBSYS
Trysil-boka