Ordliste for ættegranskere inkludert i Slektshistoriewiki

Norsk slektshistorisk forening har nylig avsluttet arbeidet med å innarbeide boken «Ordliste for ættegranskere» med sine rundt 2 400 ord inn i Slektshistoriewiki.

Boken som opprinnelige kom ut i 1946 er skrevet av Cato Krag-Rønne og utgitt på forlaget Grøndahl & søn.

Cato Krag-Rønne (1889-1949)
Forfatteren av boka, Cato Krag-Rønne, var en norsk slektshistoriker, forfatter og konsulent. Han ble født 22. desember 1889 i Trondheim og er hovedsakelig kjent for utgivelsen Ættegransking fra 1943 og Ordliste for ættegranskere fra 1946. 

Året etter utgivelsen av ordlisten, 1. juli 1947, ble han ansatt som konsulent i slektsforskning under Kirke- og undervisningsdepartementet. I denne stillingen bidro han med å hjelpe og veilede de som trengte å få sine arbeider publisert.

30. november 1949 døde Krag-Rønne, 59 år gammel, i Oslo. Han ligger gravlagt på Vestre gravlund i Oslo sammen med sin kone Liv og flere familiemedlemmer. 

Ikke 70 år siden forfatterens død
Normalt ville ikke Norsk slektshistorisk forening hatt lov til å legge ut innholdet i «Ordliste for ættegranskere» før tidligst 70 år etter forfatterens død, noe som ville vært 30. november 2019. 

9. juni 1915 fikk imidlertid foreningen tillatelse fra forfatterens datter, Bodil Gjetanger, til å inkludere innholdet i ordlisten i Slektshistoriewiki. Prosjektet ble ferdigstil 30. oktober 2018 samme dag som datterens dødsannonse stod på trykk i Aftenposten.

Tilgang til Ordlisten
Norsk slektshistorisk forening har lagt ut boken under en egen hovedside for «Ordliste for ættegranskere» på Slektshistoriewiki, hvorpå man kan lete opp ord alfabetisk, basert på lenker. Alternativt kan man også naturlig nok søke i den generelle søkemotoren til Slektshistoriewiki. 

Ønsker man å bla i boka, finnes den også skannet inn av Nasjonalbiblioteket. Her finner man også den noe nyere «Ordbok for slektsforskere» fra 1999, skrevet av Terje A. Tetmo. Tetmo sin bok er i hovedsak et utdrag av Cato Krag-Rønnes «Ordliste for ættegranskere», men inneholder i tillegg en rekke tilføyinger av ord og uttrykk fra skifter, rettsprotokoller og kirkebøker. 

En rekke bibliotek har også en utgave av boka. Har du Nasjonalt lånekort kan du bestille den direkte fra Biblioteksøk og få den levert til ditt nærmeste bibliotek. 


Kilder:

http://www.genealogi.no/wiki/index.php/Cato_Krag-R%C3%B8nne

http://www.genealogi.no/wiki/index.php/Ordliste_for_%C3%A6ttegranskere_(bok)