Personregister over befolkningen i 1985

For å beholde sine betalende brukere har det svenske selskapet Arkiv Digital i år vært nødt til å trappe opp kampen mot det svenske riksarkivet, da sistnevnte ble gratis på begynnelsen av 2018.

Det er ikke lenger nok å tilby de samme kildene som det svenske riksarkivet bare i farger. 

I det siste har Arkiv Digital begynt å legge ut personregistre over Sveriges befolkning også i nyere tid. Nylig la de ut en oversikt over landets befolkning fra 1975 og for noen få dager siden la de ut en ny oversikt, denne gangen over befolkningen i 1985.

I personregistrene kan man nå søke opp innbyggere etter for- og etternavn, sted (ort) og fødselsdato. 

I følge Arkiv Digital jobbes det med å få publisert flere personregistre fra Sverige, det neste personregisteret som står for tur er fra 1940. 

Som kilde for sitt befolkningsregister fra 1985 har Arkiv Digital primært benyttet seg av et utdrag av Sveriges folkeregister fra 1986. Det eneste unntaket er Uppsala som ikke har data i dette folkeregisteret. For Uppsala har man derfor benyttet seg av data fra Sveriges folkeregister fra 1987.