Kirkebøkene har vært en del av vårt lands kulturhistorie i godt over 300 år og har dermed naturlig nok også tatt del i en skrift og språkutvikling. Norge er i en særstilling da ikke bare bokstavene har forandret seg, men overgangen fra dansk styre til norsk var med på å endre måten vi uttrykte oss på skriftlig.

I omtrent 1000 år har vi i Norge skrevet bøker og andre dokumenter, fra den tidligste tid er det imidlertid kun bevart små rester av messebøker på latin. Denne formen av tidlige tekster ble skrevet på karolingisk minuskel, og ble funnet opp ved Karl den stores hoff rundt år 800.

Les også: Dette programmet transkriberer håndskrevne dokumenter

Den karolingiske minuskel var som dens etterkommer, den gotiske skriften, tidkrevende å bruke og mest beregnet på bøker der teksten skulle være vakker og verdig utformet.

Annonse

Omtrent samtidig med den gotiske skriften, ble også behovet for en mer hurtigere kursivskrift større. Dette behovet kom av at skriften ble innført ved flere dagligdagse sysler. Nå tok folk i bruk skriften til å nedtegne avtaler, føre regnskap samt andre mer private formål.

Les også: Egen app for gotisk håndskrift

Den eldre gotisk kursivskrift ble utviklet omtrent rundt midten av 1200-tallet. Fra da av kom det en rekke forskjellige former for gotisk frem til første halvdel av 1800-tallet hvor den latinske skriften, som vi kjenner og bruker i dag, tok over. I Italia hadde da den latinske skriften allerede vært i bruk i nærmere 300 år.

Tyding av gotisk skrift

Omslag til boken "Den glemte skriften"

Før eller senere vil alle slektsforskere komme over kilder som er skrevet med gotisk skrift. Slektsforskerundersøkelsen 2018 viste at bare 1 av 5 slektsforskere anser seg selv som gode i å beherske gotisk skrift.

Dessverre kan man si, måtte prestene tidligere betale for sine egne kirkebøker. Dette medførte at de ofte presset inn mest mulig skrift på hver side. Som om ikke teksten i kirkebøkene allerede var vanskelig å lese, ble den med med dette enda verre å tyde. Under følger noen hjelpemidler til å tyde de «låste» dokumentene.

Online kurs i gotisk håndskrift – Her finner du gotisk skrift av ulik vanskelighetsgrad. Hvert dokument gir deg muligheten til å tyde skriften, ord for ord. Står du helt fast kan du også få hjelp. Ta kurset i ditt eget tempo, da det ikke følger fastsatte tider. Lykke til!

Den glemte skriften – En meget nyttig bok for deg som vil lære mer om den gotiske skriften. Boken er skrevet av Knut Johannessen og er nummer 28 av skriftserien fra Riksantikvaren. Den glemte skriften har vært utangspunktet for flere kurs i gotisk.