Slutt for Enebakk bygdebok på papir

Åpen bok med bøker i bakgrunnen
Det blir ingen bind 4 av Enebakk bygdebok, lokalpolitikerne mener at boktoget har gått

Et enstemmig formannskap vedtok nylig at tiden for bygdebøker på papir er over. Det blir derfor ingen bind 4 av Enebakk bygdebok i bokform utgitt av kommunen.

Stopp etter bind 3

Enebakk har flere bygdebokutgivelser fra før og bind 4 var tenkt inn som en fortsettelse av Birger Kirkeby sitt arbeid. Kirkeby skrev bind 1 til 3 for Enebakk kommune i perioden 1981-1991.

Alle tre bind er digitalisert av Nasjonalbiblioteket og gjort tilgjengelig i Nettbiblioteket (Tidligere kjent som Bokhylla)

Ingen overraskelse

Formannskapet har lenge vært tydelige på at den ny bygdebok i papirform ikke er ønsket. Arbeidsgruppa som har jobbet med prosjektet så derimot sett for seg et bind 4 i bokform, med et opplag på 3000 eksemplarer.

I 2018 ble prisen på bind 4 anslått til 2,3 millioner, en sum mange av kommunepolitikerne syntes var for dyr. Arbeidsgruppa ble derfor for et år siden bedt om å jobbe videre med en digital løsning for bygdehistorien.

Historielaget ønsker ikke et digitalt alternativ

Et år etter avgjørelsen om å se på en digital løsning i stedet for en trykt utgave av bind 4, sier Enebakk historielag fortsatt nei til en digital bygdebok.

Til kommunen skriver historielaget at usikkerhet rundt hvor lenge digitalt innhold faktisk er tilgjengelig, er en av grunnene til at de fortsatt ønsker å gå for et bind 4 i bok-format.

«Boktoget har gått»

Enebakk historielag la frem forslag om at bind 4 kunne utkomme som en rekke delutgivelser i trykt format, men formannskapet syntes ikke dette var et godt alternativ.

-Boktoget har gått, vi er over i en annen tidsalder. Det er andre medier som er mer aktuelle å bruke, mente Leif Øystein Forfang (KrF) i følge Enebakk avis.

En bygdebok er et lokalhistorisk verk som beskriver den historiske utviklingen i en kommune og på hver enkelt gård i bygda.

Bygdebøker gir ofte detaljert oversikt over familieforhold og den økonomiske og landbruksmessige utviklingen på hver gård. Lokale historielag og bondelag gjør ofte mye av innsamlingsarbeidet av det omfattende historiske materialet.

Store Norske Leksikon