Bind 7 av gårds- og slektshistorie for Rissa er (kanskje) snart klar

Skaugdalen, Foto: Skjermpdump fra Indre Fosen promovideo for Skaugdalen

For bare tre år siden utkom bind 6 av Gårds- og slektshistorie for Rissa. Nå er store deler av bind 7 snart klar for å gå i trykken.

Rissa ligger i nye Trøndelag fylke, men var opprinnelig en del av Sør-Trøndelag. Kommunen er også historie da den 1. januar 2018 slo seg sammen med Leksvik til nye Indre-Fosen kommune. Den nye kommunen har ca. 10.000 innbyggere.

Annonse

Flere steder i Norge har etterhvert fått en god dokumentasjon av sin kultur- og slektshistorie. Rissa er intet unntak, siden slutten av 1980-tallet har det jevnt og trutt blitt utgitt nye bygdebøker for området, som dekker både slektshistorie og kulturhistorie.

Her kan du se hvilke bygdebøker som finnes for Rissa.

Bind 7 snart på vei til trykken, eller kanskje ikke?

Skaugdalen er området i tidligere Rissa kommune som nå blir dokumentert i bokform.

Skaugdalen er et sørvest til nordøstgående dalføre i nordlige deler av Indre Fosen kommune. Dalføret befinner seg mellom Rissa og Verrabotn. I den nedre delen av det bratte landskapet som preger dalføret befinner gårdsbebyggelsen seg.

Det nye tilskudd til Rissa gårds- og slektshistorie vil være på ca. 500 sider og beskriver også enkelte hendelser fra Skaugdalen.

Mangler penger

Den som håper på et enkelt julegavekjøp i år, må nok legge hodet i bløtt igjen. Det mangler midler for å få ferdigstilt bind 7.

Bygdebokkomiteen sier til avisa Fosna-Folket at de håper dette skal ordne seg og at en utgivelse vil skje i løpet av første halvdel av 2020.