Familien kom fra Fusa

– Slår en opp på Gule sider, finner en 479 personer med navn Boge, og 43 stykker med etternavn Boga.  Jeg har innsett at ikke alle disse var i slekt med meg, for den største Boge/Boga-grenen kommer fra Bogøy i Samnanger. Men mine forfedre kommer fra Strandvik i Fusa, og slektsoversikten starter med Berge Anderson Dalland, som i 1865 gifter seg til gården Boga i Strandvik, gjennom ekteskap med Karin Marlene Engelsdatter Boga. De får tre barn.

Den eldste av barna Maria Legland ble gift med Anders Haldorson Legland i 1885. De bodde i Strandvik og etterlot seg fem barn. Etterkommerne her kaller seg i dag for Legland, Vik og Krüger, er bosatt blant annet i Strandvik, Stord, Bergen, Oslo, Stavanger, Moss og Fusa. Barn nummer to het Marta Havsgård. Hun ble 1909 gift med Engel Havsgård.  De bodde alle sine år i Havskor i Fusa og etterlot seg ikke barn. Yngste mann var Engel Johannes Bergeson Boga. Han overtok Boga-gården øverst i Strandvik etter sine foreldre. Han ble i 1897 gift med Anne Kristine Lillevik. De fikk ni barn, som i dag i hovedsak kaller seg for Boga, Boge eller Nordeide. Etterkommerne finner du bosatt i hovedsak fra Austevoll til Stavanger, med vekt på Bergen, Stord, Karmøy, Haugesund, samt ulike steder i Hardanger og på Østlandet.

Annonse

– Jeg har også tatt med et vedlegg om foreldrene og søsken til Anne Kristine Lillevik, som kom fra Vik i Strandvik. En av halvsøstrene hennes, Marta Hauge, emigrerte til Amerika og bosatte seg utenfor Seattle, WA. Hun etterlot seg fire barn og en rekke barnebarn. Flere av disse har vært tilbake til Strandvik, for å bese hvor opphavet i Norge kom fra. Vi har også familie boende i New York.

Bjørn er femte generasjon etter Marlene og Berge Anderson Boga. Slektsoversikten består av om lag 200 sider og inneholder over 300 bilder av familiemedlemmer, og teller mer enn 250 navn på personer som alle er i slekt.

-Jeg har kommet i kontakt med mange hyggelige personer. Mest morsomt var det at jeg var femmening med Hålandsdalens store dronning – Liv Grethe Skjelbreid Poirèe.

-Jeg blir ikke rik på penger av dette, men jeg blir rik på samvittighet, over å vite at jeg har gjort en solid innsats for våre etterkommere, avslutter Bjørn Boge i Moss.