Brandval-boka

Brandval-boka
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gardshistorie
Bind: 2
Forfatter(e): Gunnar Mandt
År: 1968
Utgitt: Brandval kommune
Sider: 700
Kilde: BIBSYS

 

REGISTER

Arstuen  side 467
Arvetorpet  663
Auststun  546
Austvang  448
 
Bakken (Bakkejordet)  125
Bekkholt  449
Benterud  242
Benterud (gnr. 67)  552
Berg  592
Berger  423
Bergerseter  584
Berger vestre  424
Berger østre  429
Billitmoen  280
Bingen  67
Bingsdalen  70
Bjørkerot  510
Bjørnstad  126
Bjørnstadbråten  143
Bolnesbrua  652
Bolneset  651
Bonsted  385
Botner  526
Botner nordre  528
Botnerseteren og Botnermoen  533
Botner søndre  532
Brandvold m/Arstun, Moe, Nystuen, Løvneset, Gamletun, Buserud, Smellopp, Vestgården, Kirkenær og Nygård  324
Brattberget  227
Brattli  165 
Brauter  145, 155 
Brauterbråten  153 
Brauterbråten (Kongbråten)  154 
Brauterhagen  151 
Brauterhøgda  154 
Brauterteppa  156 
Breen  51 
Breenmoen  61 
Breenmoen nordre  63 
Breenåsen  65 
Brenna  142 
Brenna (u. gnr. 54)  438 
Brenna (gnr. 75)  631 
Brudal  450 
Bruntjernsberget  616 
Bryn  535 
Brøderud  460 
Bråten  47 
Buberget  513 
Bukås  341 
Bukkebakken  671
Bækk  507 
Baanerud  205 
Baanerudgrinden  209 
 
Daler m/Dalereng og Dalermyra  331 
Dalermoen  340 
Dambråten  175 
Dammen  487 
Damtjernholen  282
Damtjernlien  282
Digernes  398 
Digernes (bnr. 4)  403 
Digernes (bnr. 5)  404
Digerns (bnr. 6)  402 
Digernesenga  403 
Digernesholtet  404 
Dompen  551 
Duaasen  173 
 
Eik nordgård  360 
Eikseter  614 
Eik søndre  352 
Einarsrud  23 
Engeland (Eikbråten m. fl.)  364 
Eiksbråten  648 
 
Femoen  668 
Fensjøen eller Smedtorpet  626 
Fensjøen og Øyeren  619 
Finnsæterskogen  618 
Fiskeløsen  645 
Fjeld  43 
Fjeld  45 
Fjeld (bnr. 2)  47 
Fjeld (bnr. 4)  47 
Fjeld (bnr. 5)  48 
Fjeld (bnr. 6 og 8)  48 
Fjeld (bnr. 7)  50 
Fjeld (bnr. 9)  50 
Fjeldsteppen  107 
Fjøser store m/fl.  317 
Flatberget  489 
Flyginn  438 
Flyginn (gnr. 68)  571 
Foseid  27 og 32 
Foseid (bnr. 2)  33 
Foseid (bnr. 3 og 4)  34
Foseidberget  39 
Foseidbråten  39 
Foseidengen  37 
Foss  100 
Foss (bnr. 2 og 3)  105
Fossbråten  106 
Fossbråten (bnr. 6)  338 
Foss-setra  107 
Fossheim  312 
Fossmoen  106 
Fredheim  415 
Furderud  165 
Furderud (nordgården)  170 
Furderudbråten  174 
Furderudhaugen  171 
 
Gamlestun  561 
Geiterud  87 
Gjermundsrud (Alfheim)  40 
Gjersjøvika  619 
Gjeslerud  188 
Gjølstad nordre  198 
Gjølstad søndre  212 
Glomstad  196 
Gortjernsbråten  655 
Grannes  340 
Granset  481 
Gressberget  605 
Grinden  552 
Grobøl  415 
Gropa  548 
Gruvbråten  19 
Gullhaugen  143 
Gylterud  440 
 
Hagen (Sjølihagen)  515 
Halvorstuen  563 
Hanestad  498 
Hanestad (bnr 4 m/fl.)  505 
Hanestadhaugen  504 
Hanestadmoen  503 
Hanestadmoen (bnr. 2)  504 
Hansrud  515 
Hansrud (Finnskogen)  595
Haug  363 
Haug og Eik  350 
Haugen  550 
Hauger  486 
Haugom vestre  20 
Haugom østre  66
Haukerud  271 
Haukåsbrua  445 
Haukåsseter  663
Helgeneset nordre  375
Helgenes søndre  379 
Hellerud  21 
Hellerud (gnr. 58)  471 
Henriksmoen 534 
Hetten 283 
Hofoss  555 
Hofossbråten  653
Hofossmoen  570 
Hofoss-seteren  653 
Hokåsen  536 
Hokåsmoen  534
Holt  83 
Holtbakk  449 
Holtbråten  87
Holtet  448
Holtet (gnr. 60)  498 
Holtteigen  85 
Hornmoen  617 
Humsjøryen  596 
Husholen  26 
Hynden  74 
Hyndenseteren  82 
Hytjan  59 
Høgberget  598 
Høgda  546 
Høgdeteppa  547
Høgset  498 
Høiby  112 
 
Jammerdal  666 
Jonsrud  466 
 
Kabberud  164
Kaldbekk  491 
Kakneset  586 
Kampen og Kamphaug  436 
Kaseng og Svendseng  371 
Kirkhus  107 
Kirkhus (bnr. 3)  111 
Kirkhusmoen  111 
Klokkergården  331 
Kolsrud  80 
Kolsrud nordre  79 
Kopmoen  36 
Korperud  489 
Korsmo  547 
Kverna  241 
Kvernbakken  164 
Kvernbakken (gnr. 59)  487 
Kvernbråten  21 
Kvernhaugen  187 
Kvernhaugen (gnr. 68)  570 
Kvernjordet  469 
Kvernmoen  650
Kvernstuen  63 
Kverntomta  164 
Kålhagen (Bingsbråten)  71 
 
Langbråten vestre  138 
Langbråten østre  140 
Larshaugen  172 
Lauvåsen  643 
Lepeng  372 
Lervadet  208 
Lia  653 
Lia, søndre og nordre  488 
Lie  156 
Lindberget  655 
Lindberget nedre  662 
Lindberget øvre  661 
Linnerud  25 
Linnerud (u. gnr. 22)  229 
Lirum  162 
Lisdammen  163 
Liset  82 
Lunder  396 
Lunder (gnr. 67)  548 
Lundersetra  617 
Lundhaug  393 
Lure  173 
Lystad  474 
Lystadberget  482 
Lystadmoen  490 
Lystadteppa  488 
Løvberget  436 
Løvhøgda  632 
Løvtjernet  634 
 
Melby  406 
Mellem  41 
Mellem (u. gnr. 17)  153
Mellem (u. gnr. 59)  481 
Mellem Lystad  480 
Mellom  552 
Mellom-Eik  539 
Melsåsen  491 
Mengelandstorpet  485
Mengkroken  600
Midtre Moen (Ellefsmoen)  62 
Mjølnerud  564 
Moe  544 
Monsrud  497 
Myrer  345 
Nanterud  576 
 
Nedre Hytjan  560 
Nedre Ormberget  609 
Nesteby  551 
Nilsrud  280 
Nordby  566 
Nordfjeld  560 
Nordgården  456 
Nordset  19 
Nordset (gnr. 57)  457 
Nord-Sjøli nordre  511 
Nord-Sjøli søndre  512 
Nordstun  468 
Nordstun (gnr. 68)  562 
Nor nordre  273 
Norsbråten  279 
Norskøyen  301 
Nybråten  597 
Nyhus  26 
Nylenden (Vestli)  51
Nystuen  409 
Nystuen (gnr. 67)  545 
Nyvold  654 
 
Olastun  470 
Olsrud og Brenna  459 
Onsrud  58 
Oppi  23 
Oppåskjølen  662 
Ormberget  608 
Overåsberget  88 
Overåsberget (bnr. 2 og 3)  91 
 
Paulsrud  98 
Pellerud  184 
Petterud  224 
Pind  300 
Piparud  144 
Prestegården  492 
Pynten  481 
 
Raisky  484 
Ramsøyberget  21 
Ramsøyen  8 
Ramsøyseter  24 
Rapstad  255 
Riverud  535 
Rolighaugen  97 
Rolstad  230 
Rolstadbråten  243 
Rolstad nordre  237 
Rolstadsagen  239 
Ronketorpet  643 
Rotnelia  646 
Roverud  382 
Roverudseter  593 
Rudseter  98 
Rudsmoen  460 
Ruud  92 
Ruud (bnr. 3)  96 
Rymoen (Rødenga) 335 
Rymoen (bnr. 7)  336 
Rymoen (bnr. 8)  338 
Rødenga  337 
Rønningen  190 
Rønningen (gnr. 57)  459 
Røy  525 
Råbekk  491
Råberget  65 
 
Sagerud  164 
Sagerud (gnr. 68)  591 
Sagholtet  242 
Sandbakken  188 
Sander  410 
Seigerud  524 
Silkisberget  650 
Sjøenden vestre  632
Sjøenden østre  615
Sjøli  507 
Sjøli nordre  508
Sjøli nordre (bnr. 9)  510
Sjøli søndre  513
Sjåtil  506 
Skasdammen  589 
Skineb  117 
Skjæret  468 
Skogen og Stampetorpet  586 
Skogheim  564 
Skolegården  403 
Skotterud  438 
Skrikerud  523 
Skyberg  245 
Skybergsbråten  254 
Skybergsrønningen  251 
Skaare  515 
Sletholen  210 
Sletholen nordre  163
Sletholen søndre  162
Sletmoen nordre  664
Sletmoen søndre  665
Slåtten  186 
Smedstuen  83 
Smedteppa  474 
Smestad  40 
Snapholt  309 
Snekkerhaugen  229 
Snipen  16 
Snyten (Vestheim)  71 
Solberg  119 
Soltun  654 
Sormerud  347 
Steinreiberget  592 
Stenerud (gnr. 4)  66 
Stenerud (gnr. 43)  386 
Stensbøl  450 
Stolsnor  302 
Stolsnorberget  307 
Storhaugen  193 
Stormoen (Gjølstadmoen)  229 
Strand  653 
Strømsnes  256 
Sundbakken  339 
Svartbråten  125 
Svendstorpet  630 
Syversrud  81 
Sæterbakken  228 
Sæterbakken (gnr. 64)  523 
Sæterbakken og Sæterlia  536 
Sølvhullet  141 
Søndre Moen  61 
Søndre Nor  283 
Søndre Rolstad  233 
Sønsterud  472 
Sørgården  456 
Sørli  112 
Sørli (gnr. 66)  498 
 
Tangen (Foseidtangen)  81 
Taraldsrud  253 
Taterud  533 
Tjernsli  664 
Tollerud  571 
Tollerudrønningen  574 
Torp  444 
Torstenstun  564 
Trangsrud  492 
Tronbøl  441 
Tronbøl nordre  442
Tronbøl søndre  445
Trøen  601 
Trøssberget  599 
Tuskind  77 
Tuskind (skolejord)  82 
Tveter  297 
Tørmoen  574 
 
Unum  175 
Unum nordre  181 
Unum skog  195 
Unum søndre  183 
Unum søndre (bnr. 16)  193 
Unumsberget  194 
Unumsbråten  194 
Unumsholmen  195 
Unumsmyren 192 
 
Vais  483 
Veabråten 631 
Velten  25 
Veslebråten  470 
Vestaberget  226 
Vestby  24 
Vestby (u. gnr. 15)  124 
Vestby og Stenbekk  439 
Vesterøy  18 
Vestfjeld  59 
Vestgården  455 
Vestli  646 
Vestre Lystad  479 
Vestre Nor  292 
Viberget  648 
Viker  386 
Vikerhagen m. fl.  389 
Viker vestre  391 
Vålbakken  296 
Våler  264 
Vålerbråten  269 
Våler øvre  268 
Vålet  247 
 
Øieren nedre  639 
Øierås  654 
Østby  86 
Østbøl  534 
Østgaard  83 
Østre Eikseter  615 
Østre Lystad  479 
Øverby  64 
Øvre Brauter  155 
Øvre Lie  161 
Øvre Ormberget  610 
Øvre Stenerud  97 
Øvre Sæterlia  523
Øygarden  546 
Øyn  367 
Øyra eller My(e)ren  635 
Øyre øvre  638 
Øyrberget  642 
Øyrmoen  640 
 
Aafloen  567 
Aaflotangen  568 
Åkre  485 
Aamot  136 
Aarnes  112 
Årstad  419 
Årstadbråten  422
Åserud  194 
 
 
     L. P. Braaten forteller:
Et mørkt blad i Finnskogens historie  610 
Noen av de finske rydningsplasser på Brandval Finnskog  673
Sagnet om Vais-Paal  675 
Da det ennå var bjørn på Finnskogen  676 
Spredte trekk fra Finnskogen for vel 100 år siden  676 
Skasfløtingen og Skasfløtervisa  679
Sagn fra Solør  681 
Vandringsmenn som streifet rundt over Finnskogene ved århundreskiftet  684 
Ved mitt barndoms tjern  691