Brandvalboka – Hokåsen

Brandvalboka – Hokåsen
Brandvalboka – Hokåsen
1147
25/07/2015
Slekts- og gardshistorie, bosetting og slekter på Hokåsen
Brandval historielag i samarbeid med Kongsvinger kommune
2012
432
9788299706520
Rolf Amundsen, Bernt Olav Neskvern
BIBSYS
Brandvalboka

«Den første Brandvalboka besto av to bind. … Det er deler av det andre bindet som nå foreligger i ny versjon.» – S. 7