Løtenboka

Løtenboka
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
Garder og slekter
Bind
1
Forfatter(e)
Jørgen Barthold Morthoff
År
2006
Utgitt
Løten historielag
ISBN
978-82-997361-1-4, 82-997361-1-0
Sider
824
En del av verket
Løtenboka
Kilde
BIBSYS

Faksimileutgave, originalutgave: Løten historielag, 1949

 

  

 REGISTER

 
G.nr.  B.nr.

 Gardsnavn

 Side
   1   1 Sande   17
   1   2 Sandberg   27
   1   3 Sandlund   29
   1   3 og 4 Løiten Frørenseri     30
   2   1   Tofsrud   30
   2   2 og 4, Birkely   45
   3   2
   2   3   Brudal    48
   3    1 Grimset   49
   3   2 Birkely vestre   68
   3   3 Furubakken   68
   3   4 Haugset   69
   3   5 Grindal   69
   3   6 og 7 Grimsetmoen og Havningen       70
   3   8 Volla   70
   4   1,  
   3   6 og 7 Torp søndre   71
   5   1 Skramstad vestre   80
   5   2 Nymoen   93
   5   3 Bratvold   93
   6   1 Hestvold   94
   7   1 og 2  Skillingstad   99
   8   1,  
   9   1 Høingstad 116
   8   2 Li 130
   8   3 Fosheim 131
   9   2 Mo 132
 10   1 Balke 134
 10   2 Balke nordre 143
 10   3 Sandbakken 144
 10   4 Solvang 145
 10   5 Vestli 146
 10   6 og 8 Moen og Ødegard 146
 10   7 Grønli 148
 10   9 Svestuen 148
 11   1 Jevnaker 148
 11   2 Lilleaker 155
 11   3 Østberg 157
 11   4 Nordaker 158
 12   1 Sveen vestre 160
 12   2 Sveberg 166
 13   1 Tønset 167
 13   2 og 4 Tønsetengen 172
 13   3 Smedal 172
 13   5 Nordal 173
 14   1 Fuglset 173
 14   2 Sandmoen 179
 14   3 Furuset 180
 14   4 Hagastuen 181
 14   5 Frang 181
 14   6 Vesterhagen 181
 14   7 Stensby 182
 15   1 Nørseng 183
   Norderhov 191
 16   1 Norderhov vestre 192
 16   3 Ingelsrud 203
 16   4 og 5 Trekanten og Smiutomten 204
 16   6 Elverhøy 204
 16   7 Sole 205
 16   8 Alderslyst 205
 16   9 Brovold 205
 16 10 Melby og Melby østre 206
 16 11 og 21 Nyland og Nyland vestre 207
 16 12 Fagerhøi 208
 16 13 Damstuen 208
 16 14 Havnehagen 208
 16 15 Brovoldpløya 208
 16 16 Ingelstad 209
 16 17 Aldershvile 209
 16 18 Lunde 210
 16 19 Åberg 210
 16 20 og 26   Vesterhaug og Vesterhaug søndre   210
 16 22 og 33 Skogli og Skogli østre 211
 16 23 Dalby 212
 16 24 Sønderhaug 212
 16 25 Vestmoen 213
 16 26 Bæk 213
 16 27, 29 og 40   Opstad 213
 16 28 Ågård 214
 17   1 Norderhov østre 215
   Lund østre 225
   Skogekren 229
 17   2 Nordvi 229
 17   3 Huse 229
 17   4 Østgård 230
 17   7 Korsmo 230
 18   1 Ven 231
 18   2 Vennerslyst 249
 19   1 Klokkergarden 255
 20   1 Prestegarden 265
 20   2 Doksrud 274
 20   4 og 11 Næstad 279
 20   3 Kilde østre 280
 20   5 Skrinhagen 281
 20   6 Gimle 281
 20   7 Støre 281
 20   8 Kirkenær 282
 20   9 Holsrud 283
 20 10 Nestin 284
 20 12  Hagen 285
 20 13 Steen 285
 20 14 Potetbua 285
 20 17 Borgestad 285
 20 19 og 20 Gammelsrud 286
 20 14 Rokoløkken 287
 21   1 Grøholt øde 288
 22   1 Grøholt 295
   Grøholt østre 298
   Grøholt vestre 299
 23   1 Grindereng 303
 23   2 og 4 Hoel 317
 23   3 Sykehjemmet 318
 23   5 og 14 Årsli 318
 23   7 Båhus 319
 23   9 og 21 Åshaug 319
 23 10 Bø 320
 23 11 og 12 Sæten 321
 23 15 Sentralen 321
 23 16 Granli 321
 23 17 Kjelbo 321
 23 26 Spånestad søndre 321
 23 27 Spånestad nordre 322
   Nesta 323
   Karud 325
 24   1 Karud søndre 331
 24   2 Skogekren 335
 24   4 Kongstad 337
 25   1 Karud nordre 337
 25   2 Stenbak 342
 25   3,  
 29   6 Øvergård og Elvebakken 343
 25   4 Ryen 343
   Ullermyra 344
 25   6 Granlund 345
 25   7 og 10 Myrvold 345
 25   8 Høie 346
 25   9 Øverli 347
 25 11 Jesli 347
 25 12 Jessheim 347
 25 12 Kildevang 348
 26   1 Seglen 348
 26   2 Prestsveen 357
 26   3 Seglen ødegard 358
 26   4 Nilsby 359
 26   5 og 15 Søby og Søbyengen 360
 26   6 Søplet 361
 26   7 og 10 Østby og Høiby 362
 26   8 Østereng 363
 26 12 og 11 Seglamyra og Ullermyra 364
 26 13 Nyenga 365
 26 17 Seglahagen 365
 26 18 Skålerud 365
 26 19 Viberg 366
 26 20 Nybø 366
   Vølestad 367
 27   1 Vølestad øvre 369
   Prestsveen 374
 27   2 og 5 Vølestadstuen 374
 27   3 Vølestad nedre 376
 27   4 Bækkesveen 381
 27   5 Østby 382
 27   6 Vølestadhagen 382
 27   7 Søbakken 383
 28 og 29  Skramstad 383
 29   1 og 2,  
 28   3 Skramstad store eller østre 383
 28   4 Strand 390
 28   5 Asplund 390
 29   5 Gårder 391
   Skramstad lille eller Lille-Skramstad      392
 29   3  Skramstad ødegard 397
 30 og 31     Rømmen 401
 31   1 Rømmen vestre eller store 410
 30   1 Rømmen østre 417
 20   2 Rømmabakken 427
 30   3 Hagabakken 428
   Grav 429

 

  

REGISTER

 Gnr. Bnr.

 Gardsnavn

 Side

 32       1 Gjærlu  431
 32   2 Skovby østre 440
 32   3 Skovby vestre 441
 32   4 Kjelsrud 441
 32   5 Solhaug 441
 32   6 Kjelsberg 442
 32   7 Flathagen 442
 32   8 Søbakken 442
 32   9 Nylund 443
 33   1 Lund vestre 443
 33   2 Lundstuen 455
 33   3 Søby 458
 33   4 Skogvold 459
 34   1 Morthov 459
 34   2 Vestby 472
   Nystuen 473
 34   3 Morthovsrønningen     473
 35   1 Kalsveen 477
   Kalsveen vestre 483
 35   2 Østby 483
 36   1 Bergseng 484
 37   1 Imset 491
   Imset ødegard 500
 37   2 Lillehagen 500
 37   3 Imsetbakken 501
 37   4,  
 53   4 Imsetsveen 503
 37   4,  
 53   2 Imsethagen 506
 38   1 Spangen 509
 39   1 Berge 521
   Berge lille 532
 39   2 og 8    Sømoen og Tunberg              532
 39   3 Fjeld 533
 39   4 Mo og Engeset 534
 39   5 Bratli 534
 40   1 Torshov 535
 41   1 Haugen 545
   Kroksti 553
 42   1 Kroksti nedre 554
 42   2 og 4 Solhøi 561
 42   3 Solhøi 561
 42   5 Framstad 562
 43   1 Kroksti øde 563
 43   2 Østerhagen 568
 43   3 Nyborg 570
 43   4 Fredsvold 570
 43   5 Nordvold 571
 43   6 og 7 Melvold 571
 44   1 Grims-Kroksti 572
   Tømte-Husum 581
 44   3 Godthåp 581
 44   3 Østli 581
 44   4 Lysaker 581
 45   1 Røne 582
 45   2 Solli 591
 45   3 Rønåsen 592
 45   4 Nord-Røne 593
 46   1 Stafseng 593
 46   2 Stafsengbakken 604
 46   2 Bækkedal 604
 47   1 Trætteberg 605
 47   2 Trættebergeie 621
 47   3 Nordberg 622
 47   4 Skjold 623
 48   1 Igulstad 624
 48   2 Igulstadsveen 630
 48   3 Igulstadsveen søndre    632
 48   4 Pettersheim 633
 48   5 Granhaug 634
 49   1 Kvæstad 634
 49   2 Kvæstad mellom 645
 50   1 Kvæstad øde 646
 50   2 Væstad 653
   Ihrstad 655
   Ødetorp 655
 51   1 Hovin 657
 51   2 Vesterhagen 667
 51   3 Vesterengen 670
 51   4 Bækkevold 671
 51   5 Hovinhagen 671
 52   1 Dotterud 672
 53   1 Halstenshov 681
   Halstenshovstuen 695
 53   2 Dalby 695
 53   3 Verge 695
 53   4 Halstenshovlien 696
 54   1 Moen 696
 55   1 Korsbakken 698
   Kvinkholen 699
 56   1 Kvinkholen østre 700
 57   1 Kvinkholen vestre 701
 58   1 Tom 703
 58   2 Tomsrønningen 706
 59   1 Hovinsveen 707
 59   2 Hovinsløkken 710
 60   1 Brøttet 710
 61   1 Vestgård 712
 61   2 Vestgårdsrønningen 717
 61   3 Nordli 719
 62   1 Rydningstad 720
   Rydningstadengen 724
 63   1 Stenberg vestre 724
 64   1 Hjelsengsveen 726
   Mykju 728
 65   1 Mykju store 729
 65   2 Rekstad 735
 65   4 Mykjurønningen 737
 65   3 Mykju lille 738
 66   1 Berset 742
 66   2 Bersetbakken 751
 66   3 Vestli 751
   Ringnes 751
 67   1 Ringnes 758
 67   3 og 4 Ringnes nordre 758
 67   2 Ringnesrønningen 760
 67   1,  
 68   1 Ringnes ødegard 762
 69   1 Holen vestre 767
 70   1 Tomte 774
 70   2 Tomte lille 780
 71   1 Hjelseng 781
 71   2 Lilleengen 788
 71   3 Hjelsengengen 789
 71   4 Breigjot 790
 72   1 Moløkken 790
 73   1 Årsrud 791
 73   2 Årsrudbakken 799
 73   4 Bækkelund 799
 73   2,  
 74   1 Stenset 800
 75   1 Torp store 801
 76   1 Sæter 808
 76   2 Midttun 816
 76   4 Hagasæter 81

 

 REGISTER

 
 Aldershvile 209
 Alderslyst 205
 Asplund 390
  
 Balke 134
 Balke nordre 143
 Berge 521
 Berge lille 532
 Bergseng 484
 Berset 742
 Bersetbakken 751
 Birkely   45
 Birkely vestre   68
 Borgestad 285
 Bratli 534
 Bratvold   93
 Breigjot 790
 Brovold 205
 Brovoldpløya 208
 Brudal   48
 Brøttet 710
 Bæk 213
 Bækkedal 604
 Bækkelund 799
 Bækkesveen 381
 Bækkevold 671
 Bø 320
 Båhus 319
  
 Dalby 212
 Dalby 695
 Damstuen 208
 Doksrud 274
 Dotterud 672
  
 Elverhøy 204
  
 Fagerhøi 208
 Fjeld 533
 Flathagen 442
 Fosheim 131
 Framstad 562
 Frang 181
 Fredsvold 570
 Fuglset 173
 Furubakken   68
 Furuset 180
  
 Gammelsrud 286
 Gimle 281
 Gjærlu 431
 Godthåp 581
 Granhaug 634
 Granli 321
 Granlund 345
 Grav 429
 Grims-Kroksti 572
 Grimset   49
 Grimsetmoen og Havningen       70
 Grindal   69
 Grindereng 303
 Grøholt 295
 Grøholt vestre 299
 Grøholt øde 288
 Grøholt østre 298
 Grønli 148
 Gårder 391
  
 Hagabakken 428
 Hagaseter 817
 Hagastuen 181
 Hagen 285
 Halstenshov 681
 Halstenshovlien 696
 Halstenshovstuen 695
 Haugen 545
 Haugset   69
 Havnehagen 208
 Hestvold   94
 Hjelseng 781
 Hjelsengengen 789
 Hjelsengsveen 726
 Hoel 317
 Holen vestre 767
 Holsrud 283
 Hovin 657
 Hovinhagen 671
 Hovinsløkken 710
 Hovinsveen 707
 Huse 229
 Høie 346
 Høingstad 116
  
 Ibrstad 655
 Igulstad 624
 Igulstadsveen 630
 Igulstadsveen søndre 632
 Imset 491
 Imset ødegård 500
 Imsetbakken 501
 Imsethagen 506
 Imsetsveen 503
 Ingelsrud 203
 Ingelstad 209
  
 Jesli 347
 Jessheim 347
 Jevnaker 148
  
 Kalsveen 477
 Kalsveen vestre 483
 Karud 325
 Karud nordre 337
 Karud søndre 331
 Kilde østre 280
 Kildevang 348
 Kirkenær 282
 Kjelsberg 442
 Kjelbo 321
 Kjelsrud 441
 Klokkergarden 255
 Korsbakken 698
 Korsmo 230
 Kroksti 553
 Kroksti nedre 554
 Kroksti øde 563
 Kvinkholen 699
 Kvinkholen vestre 701
 Kvinkholen østre 700
 Kvæstad 634
 Kvæstad mellom 645
 Kvæstad øde 646
  
 Li 130
 Lilleaker 155
 Lilleengen 788
 Lillehagen 500
 Lund vestre 443
 Lund østre 225
 Lunde 210
 Lundstuen 455
 Lysaker 581
 Løiten Frørenseri   30
  
 Melby og Melby østre 206
 Melvold 571
 Midttun 816
 Mo 132
 Mo og Engeset 534
 Moen 696
 Moen og Ødegård 146
 Moløkken 790
 Morthov 459
 Morthovsrønningen 473
 Mykju 728
 Mykju lille 738
 Mykjurønningen 737
 Mykju store 729
 Myrvold 345
  
 Nesta 323
 Nestin 284
 Nilsby 359
 Nord-Røne 593
 Nordaker 158
 Nordal 173
 Nordberg 622
 Norderhov 191
 Norderhov vestre 192
 Norderhov østre 215
 Nordli 719
 Nordvi 229
 Nordvold 571
 Nyborg 570
 Nybø 366
 Nyenga 365
 Nylund 443
 Nymoen   93
 Nyland og Nyland vestre 207
 Nystuen 473
 Nørseng 183
 Næstad 279
  
 Opstad 213
  
 Pettersheim 633
 Potetbua 285
 Prestegarden 265
 Prestsveen 357
 Prestsveen 374

 Register

 Rekstad 735
 Ringnes 751
 Ringnes 758
 Ringnes nordre 758
 Ringnes ødegard 762
 Ringnesrønningen    760
 Rokoløkken 287
 Rydningstad 720
 Rydningstadengen 724
 Ryen 343
 Rømmabakken 427
 Rømmen 401
 Rømmen vestre eller store    410
 Rømmen østre 417
 Røne 582
 Rønåsen 592
  
 Sandberg   27
 Sandbakken 144
 Sande   17
 Sandlund   29
 Sandmoen 179
 Seglahagen 365
 Seglamyra og Ullermyra 364
 Seglen 348
 Seglen ødegard 358
 Sentralen 321
 Skillingstad   99
 Skrinhagen 281
 Skjold 623
 Skogekren 229
 Skogekren 335
 Skogli og Skogli østre 211
 Skogvold 459
 Skovby vestre 441
 Skovby østre 440
 Skramstad vestre   80
 Skramstad 383
 Skramstad lille eller Lille-Skramstad    392
 Skramstad store eller østre 383
 Skramstad ødegard 397
 Skålerud 365
 Smedal 172
 Sole 205
 Solhaug 441
 Solli 591
 Solhøi 561
 Solvang 145
 Spangen 509
 Spånestad nordre 322
 Spånestad søndre 321
 Stafseng 593
 Stafsengbakken 604
 Steen 285
 Stenberg vestre 724
 Stenbak 342
 Stensby 182
 Stenset 800
 Strand 390
 Støre 281
 Sveberg 166
 Sveen vestre 160
 Svestuen 148
 Sykehjemmet 318
 Sæten 321
 Sæter 808
 Søbakken 383
 Søbakken 442
 Sømoen og Tunberg 532
 Sønderhaug 212
 Søplet 361
 Søby 458
 Søby og Søbyengen 360
  
 Trekanten og Smiutomten 204
 Trætteberg 605
 Trættebergeie 621
 Tofsrud   30
 Tom 703
 Tomsrønningen 706
 Tomte 774
 Tomte lille 780
 Torp store 801
 Torp søndre   71
 Torshov 535
 Tønset 167
 Tønsetengen 172
 Tømte-Husum 581
  
 Ullermyra 344
  
 Ven 231
 Vennerslyst 249
 Verge 695
 Vestby 472
 Vesterengen 670
 Vestgård 712
 Vestgårdsrønningen 717
 Vesterhagen 181
 Vesterhagen 667
 Vesterhaug og Vesterhaug søndre 210
 Vestli 146
 Vestli 751
 Vestmoen 213
 Viberg 366
 Volla   70
 Væstad 653
 Vølestad 367
 Vølestadhagen 382
 Vølestad nedre 376
 Vølestadstuen 374
 Vølestad øvre 369
  
 Ødetorp 655
 Østberg 157
 Østby 382
 Østby 483
 Østby og Høiby 362
 Østereng 363
 Østerhagen 568
 Østgård 230
 Østli 581
 Øvergård og Elvebakken 343
 Øverli 347
  
 Åberg 210
 Ågård 214
 Årsli 318
 Årsrud 791
 Årsrudbakken 799
 Åshaug 319