Løtenboka

Løtenboka
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Garder og slekter
Bind: 1
Forfatter(e): Jørgen Barthold Morthoff
År: 2006
Utgitt: Løten historielag
ISBN: 978-82-997361-1-4, 82-997361-1-0
Sider: 824
En del av verket: Løtenboka
Kilde: BIBSYS

Faksimileutgave, originalutgave: Løten historielag, 1949

Annonse

 

   

 REGISTER

 
G.nr.   B.nr.

 Gardsnavn

 Side
   1    1  Sande    17
   1    2  Sandberg    27
   1    3  Sandlund    29
   1    3 og 4  Løiten Frørenseri      30
   2    1    Tofsrud    30
   2    2 og 4,  Birkely    45
   3    2
   2    3    Brudal     48
   3     1  Grimset    49
   3    2  Birkely vestre    68
   3    3  Furubakken    68
   3    4  Haugset    69
   3    5  Grindal    69
   3    6 og 7  Grimsetmoen og Havningen        70
   3    8  Volla    70
   4    1,    
   3    6 og 7  Torp søndre    71
   5    1  Skramstad vestre    80
   5    2  Nymoen    93
   5    3  Bratvold    93
   6    1  Hestvold    94
   7    1 og 2   Skillingstad    99
   8    1,    
   9    1  Høingstad  116
   8    2  Li  130
   8    3  Fosheim  131
   9    2  Mo  132
 10    1  Balke  134
 10    2  Balke nordre  143
 10    3  Sandbakken  144
 10    4  Solvang  145
 10    5  Vestli  146
 10    6 og 8  Moen og Ødegard  146
 10    7  Grønli  148
 10    9  Svestuen  148
 11    1  Jevnaker  148
 11    2  Lilleaker  155
 11    3  Østberg  157
 11    4  Nordaker  158
 12    1  Sveen vestre  160
 12    2  Sveberg  166
 13    1  Tønset  167
 13    2 og 4  Tønsetengen  172
 13    3  Smedal  172
 13    5  Nordal  173
 14    1  Fuglset  173
 14    2  Sandmoen  179
 14    3  Furuset  180
 14    4  Hagastuen  181
 14    5  Frang  181
 14    6  Vesterhagen  181
 14    7  Stensby  182
 15    1  Nørseng  183
     Norderhov  191
 16    1  Norderhov vestre  192
 16    3  Ingelsrud  203
 16    4 og 5  Trekanten og Smiutomten  204
 16    6  Elverhøy  204
 16    7  Sole  205
 16    8  Alderslyst  205
 16    9  Brovold  205
 16  10  Melby og Melby østre  206
 16  11 og 21  Nyland og Nyland vestre  207
 16  12  Fagerhøi  208
 16  13  Damstuen  208
 16  14  Havnehagen  208
 16  15  Brovoldpløya  208
 16  16  Ingelstad  209
 16  17  Aldershvile  209
 16  18  Lunde  210
 16  19  Åberg  210
 16  20 og 26    Vesterhaug og Vesterhaug søndre    210
 16  22 og 33  Skogli og Skogli østre  211
 16  23  Dalby  212
 16  24  Sønderhaug  212
 16  25  Vestmoen  213
 16  26  Bæk  213
 16  27, 29 og 40    Opstad  213
 16  28  Ågård  214
 17    1  Norderhov østre  215
     Lund østre  225
     Skogekren  229
 17    2  Nordvi  229
 17    3  Huse  229
 17    4  Østgård  230
 17    7  Korsmo  230
 18    1  Ven  231
 18    2  Vennerslyst  249
 19    1  Klokkergarden  255
 20    1  Prestegarden  265
 20    2  Doksrud  274
 20    4 og 11  Næstad  279
 20    3  Kilde østre  280
 20    5  Skrinhagen  281
 20    6  Gimle  281
 20    7  Støre  281
 20    8  Kirkenær  282
 20    9  Holsrud  283
 20  10  Nestin  284
 20  12   Hagen  285
 20  13  Steen  285
 20  14  Potetbua  285
 20  17  Borgestad  285
 20  19 og 20  Gammelsrud  286
 20  14  Rokoløkken  287
 21    1  Grøholt øde  288
 22    1  Grøholt  295
     Grøholt østre  298
     Grøholt vestre  299
 23    1  Grindereng  303
 23    2 og 4  Hoel  317
 23    3  Sykehjemmet  318
 23    5 og 14  Årsli  318
 23    7  Båhus  319
 23    9 og 21  Åshaug  319
 23  10  Bø  320
 23  11 og 12  Sæten  321
 23  15  Sentralen  321
 23  16  Granli  321
 23  17  Kjelbo  321
 23  26  Spånestad søndre  321
 23  27  Spånestad nordre  322
     Nesta  323
     Karud  325
 24    1  Karud søndre  331
 24    2  Skogekren  335
 24    4  Kongstad  337
 25    1  Karud nordre  337
 25    2  Stenbak  342
 25    3,    
 29    6  Øvergård og Elvebakken  343
 25    4  Ryen  343
     Ullermyra  344
 25    6  Granlund  345
 25    7 og 10  Myrvold  345
 25    8  Høie  346
 25    9  Øverli  347
 25  11  Jesli  347
 25  12  Jessheim  347
 25  12  Kildevang  348
 26    1  Seglen  348
 26    2  Prestsveen  357
 26    3  Seglen ødegard  358
 26    4  Nilsby  359
 26    5 og 15  Søby og Søbyengen  360
 26    6  Søplet  361
 26    7 og 10  Østby og Høiby  362
 26    8  Østereng  363
 26  12 og 11  Seglamyra og Ullermyra  364
 26  13  Nyenga  365
 26  17  Seglahagen  365
 26  18  Skålerud  365
 26  19  Viberg  366
 26  20  Nybø  366
     Vølestad  367
 27    1  Vølestad øvre  369
     Prestsveen  374
 27    2 og 5  Vølestadstuen  374
 27    3  Vølestad nedre  376
 27    4  Bækkesveen  381
 27    5  Østby  382
 27    6  Vølestadhagen  382
 27    7  Søbakken  383
 28 og 29    Skramstad  383
 29    1 og 2,    
 28    3  Skramstad store eller østre  383
 28    4  Strand  390
 28    5  Asplund  390
 29    5  Gårder  391
     Skramstad lille eller Lille-Skramstad       392
 29    3   Skramstad ødegard  397
 30 og 31       Rømmen  401
 31    1  Rømmen vestre eller store  410
 30    1  Rømmen østre  417
 20    2  Rømmabakken  427
 30    3  Hagabakken  428
     Grav  429

 

   

REGISTER

 Gnr.  Bnr.

 Gardsnavn

 Side

 32        1  Gjærlu   431
 32    2  Skovby østre  440
 32    3  Skovby vestre  441
 32    4  Kjelsrud  441
 32    5  Solhaug  441
 32    6  Kjelsberg  442
 32    7  Flathagen  442
 32    8  Søbakken  442
 32    9  Nylund  443
 33    1  Lund vestre  443
 33    2  Lundstuen  455
 33    3  Søby  458
 33    4  Skogvold  459
 34    1  Morthov  459
 34    2  Vestby  472
     Nystuen  473
 34    3  Morthovsrønningen      473
 35    1  Kalsveen  477
     Kalsveen vestre  483
 35    2  Østby  483
 36    1  Bergseng  484
 37    1  Imset  491
     Imset ødegard  500
 37    2  Lillehagen  500
 37    3  Imsetbakken  501
 37    4,    
 53    4  Imsetsveen  503
 37    4,    
 53    2  Imsethagen  506
 38    1  Spangen  509
 39    1  Berge  521
     Berge lille  532
 39    2 og 8     Sømoen og Tunberg               532
 39    3  Fjeld  533
 39    4  Mo og Engeset  534
 39    5  Bratli  534
 40    1  Torshov  535
 41    1  Haugen  545
     Kroksti  553
 42    1  Kroksti nedre  554
 42    2 og 4  Solhøi  561
 42    3  Solhøi  561
 42    5  Framstad  562
 43    1  Kroksti øde  563
 43    2  Østerhagen  568
 43    3  Nyborg  570
 43    4  Fredsvold  570
 43    5  Nordvold  571
 43    6 og 7  Melvold  571
 44    1  Grims-Kroksti  572
     Tømte-Husum  581
 44    3  Godthåp  581
 44    3  Østli  581
 44    4  Lysaker  581
 45    1  Røne  582
 45    2  Solli  591
 45    3  Rønåsen  592
 45    4  Nord-Røne  593
 46    1  Stafseng  593
 46    2  Stafsengbakken  604
 46    2  Bækkedal  604
 47    1  Trætteberg  605
 47    2  Trættebergeie  621
 47    3  Nordberg  622
 47    4  Skjold  623
 48    1  Igulstad  624
 48    2  Igulstadsveen  630
 48    3  Igulstadsveen søndre     632
 48    4  Pettersheim  633
 48    5  Granhaug  634
 49    1  Kvæstad  634
 49    2  Kvæstad mellom  645
 50    1  Kvæstad øde  646
 50    2  Væstad  653
     Ihrstad  655
     Ødetorp  655
 51    1  Hovin  657
 51    2  Vesterhagen  667
 51    3  Vesterengen  670
 51    4  Bækkevold  671
 51    5  Hovinhagen  671
 52    1  Dotterud  672
 53    1  Halstenshov  681
     Halstenshovstuen  695
 53    2  Dalby  695
 53    3  Verge  695
 53    4  Halstenshovlien  696
 54    1  Moen  696
 55    1  Korsbakken  698
     Kvinkholen  699
 56    1  Kvinkholen østre  700
 57    1  Kvinkholen vestre  701
 58    1  Tom  703
 58    2  Tomsrønningen  706
 59    1  Hovinsveen  707
 59    2  Hovinsløkken  710
 60    1  Brøttet  710
 61    1  Vestgård  712
 61    2  Vestgårdsrønningen  717
 61    3  Nordli  719
 62    1  Rydningstad  720
     Rydningstadengen  724
 63    1  Stenberg vestre  724
 64    1  Hjelsengsveen  726
     Mykju  728
 65    1  Mykju store  729
 65    2  Rekstad  735
 65    4  Mykjurønningen  737
 65    3  Mykju lille  738
 66    1  Berset  742
 66    2  Bersetbakken  751
 66    3  Vestli  751
     Ringnes  751
 67    1  Ringnes  758
 67    3 og 4  Ringnes nordre  758
 67    2  Ringnesrønningen  760
 67    1,    
 68    1  Ringnes ødegard  762
 69    1  Holen vestre  767
 70    1  Tomte  774
 70    2  Tomte lille  780
 71    1  Hjelseng  781
 71    2  Lilleengen  788
 71    3  Hjelsengengen  789
 71    4  Breigjot  790
 72    1  Moløkken  790
 73    1  Årsrud  791
 73    2  Årsrudbakken  799
 73    4  Bækkelund  799
 73    2,    
 74    1  Stenset  800
 75    1  Torp store  801
 76    1  Sæter  808
 76    2  Midttun  816
 76    4  Hagasæter  81

 

 REGISTER

 
 Aldershvile  209
 Alderslyst  205
 Asplund  390
   
 Balke  134
 Balke nordre  143
 Berge  521
 Berge lille  532
 Bergseng  484
 Berset  742
 Bersetbakken  751
 Birkely    45
 Birkely vestre    68
 Borgestad  285
 Bratli  534
 Bratvold    93
 Breigjot  790
 Brovold  205
 Brovoldpløya  208
 Brudal    48
 Brøttet  710
 Bæk  213
 Bækkedal  604
 Bækkelund  799
 Bækkesveen  381
 Bækkevold  671
 Bø  320
 Båhus  319
   
 Dalby  212
 Dalby  695
 Damstuen  208
 Doksrud  274
 Dotterud  672
   
 Elverhøy  204
   
 Fagerhøi  208
 Fjeld  533
 Flathagen  442
 Fosheim  131
 Framstad  562
 Frang  181
 Fredsvold  570
 Fuglset  173
 Furubakken    68
 Furuset  180
   
 Gammelsrud  286
 Gimle  281
 Gjærlu  431
 Godthåp  581
 Granhaug  634
 Granli  321
 Granlund  345
 Grav  429
 Grims-Kroksti  572
 Grimset    49
 Grimsetmoen og Havningen        70
 Grindal    69
 Grindereng  303
 Grøholt  295
 Grøholt vestre  299
 Grøholt øde  288
 Grøholt østre  298
 Grønli  148
 Gårder  391
   
 Hagabakken  428
 Hagaseter  817
 Hagastuen  181
 Hagen  285
 Halstenshov  681
 Halstenshovlien  696
 Halstenshovstuen  695
 Haugen  545
 Haugset    69
 Havnehagen  208
 Hestvold    94
 Hjelseng  781
 Hjelsengengen  789
 Hjelsengsveen  726
 Hoel  317
 Holen vestre  767
 Holsrud  283
 Hovin  657
 Hovinhagen  671
 Hovinsløkken  710
 Hovinsveen  707
 Huse  229
 Høie  346
 Høingstad  116
   
 Ibrstad  655
 Igulstad  624
 Igulstadsveen  630
 Igulstadsveen søndre  632
 Imset  491
 Imset ødegård  500
 Imsetbakken  501
 Imsethagen  506
 Imsetsveen  503
 Ingelsrud  203
 Ingelstad  209
   
 Jesli  347
 Jessheim  347
 Jevnaker  148
   
 Kalsveen  477
 Kalsveen vestre  483
 Karud  325
 Karud nordre  337
 Karud søndre  331
 Kilde østre  280
 Kildevang  348
 Kirkenær  282
 Kjelsberg  442
 Kjelbo  321
 Kjelsrud  441
 Klokkergarden  255
 Korsbakken  698
 Korsmo  230
 Kroksti  553
 Kroksti nedre  554
 Kroksti øde  563
 Kvinkholen  699
 Kvinkholen vestre  701
 Kvinkholen østre  700
 Kvæstad  634
 Kvæstad mellom  645
 Kvæstad øde  646
   
 Li  130
 Lilleaker  155
 Lilleengen  788
 Lillehagen  500
 Lund vestre  443
 Lund østre  225
 Lunde  210
 Lundstuen  455
 Lysaker  581
 Løiten Frørenseri    30
   
 Melby og Melby østre  206
 Melvold  571
 Midttun  816
 Mo  132
 Mo og Engeset  534
 Moen  696
 Moen og Ødegård  146
 Moløkken  790
 Morthov  459
 Morthovsrønningen  473
 Mykju  728
 Mykju lille  738
 Mykjurønningen  737
 Mykju store  729
 Myrvold  345
   
 Nesta  323
 Nestin  284
 Nilsby  359
 Nord-Røne  593
 Nordaker  158
 Nordal  173
 Nordberg  622
 Norderhov  191
 Norderhov vestre  192
 Norderhov østre  215
 Nordli  719
 Nordvi  229
 Nordvold  571
 Nyborg  570
 Nybø  366
 Nyenga  365
 Nylund  443
 Nymoen    93
 Nyland og Nyland vestre  207
 Nystuen  473
 Nørseng  183
 Næstad  279
   
 Opstad  213
   
 Pettersheim  633
 Potetbua  285
 Prestegarden  265
 Prestsveen  357
 Prestsveen  374

 Register

 Rekstad  735
 Ringnes  751
 Ringnes  758
 Ringnes nordre  758
 Ringnes ødegard  762
 Ringnesrønningen     760
 Rokoløkken  287
 Rydningstad  720
 Rydningstadengen  724
 Ryen  343
 Rømmabakken  427
 Rømmen  401
 Rømmen vestre eller store     410
 Rømmen østre  417
 Røne  582
 Rønåsen  592
   
 Sandberg    27
 Sandbakken  144
 Sande    17
 Sandlund    29
 Sandmoen  179
 Seglahagen  365
 Seglamyra og Ullermyra  364
 Seglen  348
 Seglen ødegard  358
 Sentralen  321
 Skillingstad    99
 Skrinhagen  281
 Skjold  623
 Skogekren  229
 Skogekren  335
 Skogli og Skogli østre  211
 Skogvold  459
 Skovby vestre  441
 Skovby østre  440
 Skramstad vestre    80
 Skramstad  383
 Skramstad lille eller Lille-Skramstad     392
 Skramstad store eller østre  383
 Skramstad ødegard  397
 Skålerud  365
 Smedal  172
 Sole  205
 Solhaug  441
 Solli  591
 Solhøi  561
 Solvang  145
 Spangen  509
 Spånestad nordre  322
 Spånestad søndre  321
 Stafseng  593
 Stafsengbakken  604
 Steen  285
 Stenberg vestre  724
 Stenbak  342
 Stensby  182
 Stenset  800
 Strand  390
 Støre  281
 Sveberg  166
 Sveen vestre  160
 Svestuen  148
 Sykehjemmet  318
 Sæten  321
 Sæter  808
 Søbakken  383
 Søbakken  442
 Sømoen og Tunberg  532
 Sønderhaug  212
 Søplet  361
 Søby  458
 Søby og Søbyengen  360
   
 Trekanten og Smiutomten  204
 Trætteberg  605
 Trættebergeie  621
 Tofsrud    30
 Tom  703
 Tomsrønningen  706
 Tomte  774
 Tomte lille  780
 Torp store  801
 Torp søndre    71
 Torshov  535
 Tønset  167
 Tønsetengen  172
 Tømte-Husum  581
   
 Ullermyra  344
   
 Ven  231
 Vennerslyst  249
 Verge  695
 Vestby  472
 Vesterengen  670
 Vestgård  712
 Vestgårdsrønningen  717
 Vesterhagen  181
 Vesterhagen  667
 Vesterhaug og Vesterhaug søndre  210
 Vestli  146
 Vestli  751
 Vestmoen  213
 Viberg  366
 Volla    70
 Væstad  653
 Vølestad  367
 Vølestadhagen  382
 Vølestad nedre  376
 Vølestadstuen  374
 Vølestad øvre  369
   
 Ødetorp  655
 Østberg  157
 Østby  382
 Østby  483
 Østby og Høiby  362
 Østereng  363
 Østerhagen  568
 Østgård  230
 Østli  581
 Øvergård og Elvebakken  343
 Øverli  347
   
 Åberg  210
 Ågård  214
 Årsli  318
 Årsrud  791
 Årsrudbakken  799
 Åshaug  319