Våler bygdebok : Gårdshistorie for Våler

Våler bygdebok : Gårdshistorie for Våler
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gnr 1-28
Bind: 3-1
Forfatter(e): Einar J. Pedersen
År: 2003
Utgitt: Våler kommune
Sider: 606
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord      5
 Innledning    11
 Mål, vekt og mynter    15
 Landskyldenheter    17
 Ordforklaringer    19
 Forkortelser    23
   
 1  Løken    25
 2  Folkestad    37
   Bergsflotten    39
   Folkestadplass    52
   Langbråte    53
   Fjellstad    56
   Folkestadbråten    60
 3  Torsnes    65
 3  Torsnes (Søndre Halvbruk)     69
 3/1  Torsnes    70
 3/2  Torsnes    73
 3  Torsnes (Nordre Halvbruk)    76
 3/3  Torsnes nordre    77
 3/4  Torsnes nordre    80
   Gunhildstua    81
 3/6  Torsnes Nordre    82
 3/7  Strømnæss    85
 3/9  Torsheim Landhandleri    87
   Sørli    89
 4  Skaarnæs    92
 4/1  Skaarnæs søndre    94
 4/2  Skaarnæs nordre  100
   Sørli  105
 5  Strøm søndre  108
   Strømshaug  117
   Gytlerhytta  118
 6  Strøm nordre  120
   Strømshytta  130
   Strømnes  132
 7  Ombustvet søndre  133
 8  Ombustvet nordre  146
   Torget  157
 9/1  Ombustvet vestre  159
   Bagdal  170
   Ombustvetødegården som husmannsplass    171
 9/3  Ombustvetødegård  172
 10/1  Kure  180
 10/2  Kurehuset/Kure mølle  190
 11/1  Høiås  197
   Bukkehølet  210
   Høgda  212
   Tallaken  212
 11/2  Høiåsødegården øvre  213
 11/3  Høiåsødegården nedre  219
 12  Flakstad  227
   Flakstad søndre halvbruk  229
 12/1  Flakstad søndre  231
 12/2  Såstad nordre  239
 12/3  Såstad søndre  245
 12/4  Flakstad  250
 12/5  Flakstad  251
 12/6  Flakstad  251
 12/7  Flakstadbråten  253
 12  Flakstad nordre halvbruk  257

 12/8

--Annonse--
 Flakstad mellom  257
 12/9  Arnestua  266
 12  Flakstad nordre  268
 12/10  Flakstad nordre  270
 12/11  Blekmyra  276
 12/12  Flakstad nordre  279
   Såstad  283
   Meyerhytta  286
   Flakstadhuset  287
 13  Stensrød  289
 13/1  Stensrød søndre  292
 13/2  Stensrød nordre  298
   Husmenn under Stensrød  303
 14  Boslangen  305
 15  Gylder nordre  317
   Gylderødegården  321
 15/1  Gylder nordre  323
 15/2  Gylder mellom  331
 15/3  Gylderdammen nordre  335
   Gylderdammen  339
   Lauvdalen  340
   Smiehøgda/Bråten  340
   Liahytta  341
 16/1  Gylder søndre  343
 16/2  Gylderdammen søndre  352
 16/3  Gylder østre  357
 16/4  Gyldermyra  362
   Gylder skole  364
   Grasdalen  366
   Gylderdammen søndre  366
   Hyla  367
   Kaspertomta  368
 17/1  Kaabbel nordre  369
   Kaabbelhuset (Grinda)  381
   Koto  383
   Bråtenes  386
 18  Kaabbel søndre  391
 18  Kaabbel østre halvbruk  392
 18/2  Kaabbel østre  395
 18/1  Kaabbel østre (Veststua)  396
 18  Kaabbel vestre halvbruk  401
 18/2-7  Kaabbel søndre  406
   Solli  412
   Åsen  413
   Klypen  417
   Voldengen  418
 18/3  Klypen  419
 18/4  Solli  425
 18/5  Solli  431
 18/8  Voldengen  437
 19  Kaater  440
 19/1  Kaater nedre  443
 19/2  Kaater øvre  447
   Kaaterhytta  454
   Kampenhaug  455
 20/1  Grav  458
 20/2  Nekerød  468
   Hytta  472
 21  Lødeng vestre  474
   Fløyta  485
 22  Kjesebotn  487
   Hellerød  499
   Helhaugen  501
 23  Augerød  504
 23/1  Augerød  508
 23/2  Augerød  514
 23/3  Sundet  520
 23/6  Gjestvang  524
 24  Kjuksrød  527
 24  Kjuksrød østre  532
 24  Kjuksrød vestre  534
   Biskoppen  540
   Lia  543
   Kjuksrødhuset (Berget)  544
 25  Våk østre  545
   Våk skolehjem (Varna skole)  554
 25/3  Dammyr  560
   Dypedal  562
   Kråke  565
 26  Våk vestre  568
 27  Rød Nordre (gamle)  575
 28  Rød søndre (gamle)  580
 27/1  Rød søndre  587
 27/2  Rød nordre  594
 27/3  Nordli  601
   Husmannsplasser under Rød  603
     
 Alfabetisk innholdsfortegnelse   605