Nå kan du søke etter biler og bileiere fra Vestfold i 1959

Biler på torvet i Tønsberg i 1955. Foto Gunnar Engebretsen / Nasjonalbiblioteket

Nylig la vi til 17.905 biler og deres eiere i tjenesten “Finn slekt” her på Slekt1. Tjenesten inneholder med det nærmere 215.000 biler og deres eiere.

--Annonse--

Samlingen over biler og bileiere fra Vestfold i 1959 inneholder informasjon som, registreringsnummer, eierens navn og evt. tittel/yrke, boligadresse/sted, formålet med bilen (privatbil, varebil, drosje, etc.), samt av hvilket merke/fabrikk bilen var.

Fra å ha vært noe de færreste hadde råd til, samt begrenset tilgang gjennom rasjonering av biler etter andre verdenskrig, begynte bilparken nå å vokse raskt. Rundt 250.000 mennesker eide en bil i 1960 og 20 år senere, i 1980, bikket antall bileiere i Norge for første gang en million.

1959 markerte også slutten på rasjonering av biler, som ble innført i 1948. Rasjoneringen ble innført som en del av den økonomiske planleggingen etter krigen, og ble ment å regulere etterspørselen etter biler og å sikre at alle som hadde behov for en bil, fikk tildelt en.

Under denne perioden med rasjonering ble det kun tillatt å kjøpe en begrenset mengde biler hvert år, og de som ville kjøpe bil måtte stå på en venteliste. De som hadde råd til å kjøpe bil, måtte ofte vente i flere år før de fikk tildelt en.

Rasjoneringen av biler hadde en stor innvirkning på samfunnet og økonomien i Norge etter krigen, og bidro til å regulere veksten i bilparken og øke tilgjengeligheten til biler for bredere deler av befolkningen.

De ulike formene for bilbøkene/registre som ble skrevet fra rundt år 1920 og i noen tiår, gir slektsforskere litt krydder til slektshistorien. De kan ikke direkte brukes til å spore slekten bakover, men kan være med på å bekrefte en persons tilknyting til et sted.

Gjør et søk i samlingen Hvem eier bilen? Vestfold 1959. Det er gratis å søke, men for tilgang til informasjon som bosted, fabrikk, hva bilen ble brukt til og hvor den var registrert, må du ha et abonnement her på Slekt1. Ved å tegne abonnement støtter du driften og videreutviklingen av Slekt1.