I våres la FamilySearch en ny søkbare database over amerikanske innkallingskort fra 2. verdenskrig. Kortene ble sendt ut i 1942, ikke lenge etter at Japan hadde gjennomført sitt angrep på Pearl Harbour.

De siste to ukene har FamilySearch tilført 7 millioner poster til databasen over registreringen av menn i alderen 45-64, de som var født en gang mellom 1877 og 1897.

Annonse

Millioner av amerikanere deltok i krigføringene under andre verdenskrig og er derfor registrert i denne databasen. Da basen også inneholder navn på ikke stridende menn i den aktuelle alderen, blir den en potensiell gullgruve for mange slektsforskere.

Med rundt 800 000 utvandrede nordmenn er det ikke usannsynlig at man kan finne både 1. og 2. generasjons nordmenn i denne basen.

Som alle andre databaser fra FamilySearch, er den gratis å bruke. Du må imidlertid være innlogget på din FamilySearch-konto for å gjøre søk.

Gjør et søk etter dine utvandrede slektninger eller deres barn i basen; United States World War II Draft Registration Cards, 1942

Dette kan du finne av informasjon på innkallingskortene

  • Navn
  • Fødselsdato og fødested
  • Beskrivelse av vedkommendes utseende
  • Bostedsadresse
  • Arbeidsforhold
  • Navn og adresse på nær kontaktperson