Over 4 000 bileiere fra Rogaland søkbare

Et nytt fylke har blitt lagt til i databasene som inneholder bileiere i 1925 og 1935. Denne gangen er det Rogaland som med sine 964 registrerte biler i 1925 og 3061 registrerte biler i 1935 har blitt lagt inn i tjenesten Finn Slekt her på Slekt1.

--Annonse--

Totalt er det 4025 registrerte biler og deres eiere som nå er gjort søkbare på Slekt1. Av mer kjente Rogalendinger blant disse finner vi Sven Oftedal (1906-1948) som var sosialminister fra 1945-1948.

I bilboka fra 1925 kan du finne opplysninger som registreringsnummer, navn på eier, type bil, hva den ble brukt til, hvilke fylke bilen var registrert og hvor bileieren var hjemmehørende.

I Norges bilbok fra 1935 kan du finne opplysninger de samme opplysningene som i 1925, men i motsetning til bilboka fra 1925 kan du også finne hva slags årsmodell bilen var. Her er imidlertid Rogaland et unntak, hvor årsmodell av en eller annen grunn ikke er oppgitt.

Bildet over viser 17. mai-feiring i Stavanger i 1932, bilen med registreringsnummer L3191 finnes verken i bilboka fra 1925 eller i Norges bilbok fra 1935. Muligens hadde den et kort liv på norske veier eller så var den midlertidig avregistrert i 1935.

Nå arbeider vi videre med å få inn bileiere fra Bergen i henholdsvis 1925 og 1935.

Her kan du søke med avansert søk i Bilboka 1925

Her kan du søke med avansert søk i Norges bilbok 1935

Her kan du søke i hele Finn Slekt-tjenesten, med et noe mer enkelt søk.