Nordbygda : gårdene og folket : Kvina, Kongsvik, Tonnes og finnerydningene Aspdal og Gammen i Lurøy kommune

Nordbygda : gårdene og folket : Kvina, Kongsvik, Tonnes og finnerydningene Aspdal og Gammen i Lurøy kommune
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Forfatter(e): Rune Bang
År: 2007
Utgitt: Lurøy historielag
Sider: 493 s.
Kilde: BIBSYS
Boka har bl.a. følgende kapitler:Konsvikbygda – kjerneområde for finnebosetting? s. 42-50Finngammen : g.nr. 42, s. 120-127, gården Finngammen var opprinnelig finnerydning og sjøsamegårdHusmannsplassen Finngran, s. 155-157, omhandler særlig Sakrianna Pedersen (1850-1920) bosatt på Finnlægran ved Kvina