SlektsbøkerAmerikaemigranter fra Verran og Mosvik ca 1850-1920 : en oversikt over ca 800 personer fra Verran og Mosvik som reiste til Amerika
631
Steinkjer
1997
25 s. + 39 s.
Henry Mære
Verdal bibliotek
ANER frå Hardanger og Voss
704
1989
128 s.
Svein Telste
Kvam folkebibliotek
Aner og slekter i søndre Østfold : supplementsbind
1116
1978
167 s.
Erik Martin Grønnerød
Halden bibliotek
Anetavle for…
577
1960
R. Breien
Orkdal folkebibliotek
Arven : slektshistorie
2049
17/02/2014
Nasjonalbiblioteket
1998
64
8299493102
Edel Bjørklund
BIBSYS
Av Foldrøyslekt : kvinnespor – ein veg til røter
570
Forfatteren selv
1994
125 s.
Jorunn Hollund Aasland
Bømlo folkebibliotek
Bakkejord med Kvalnes : til ca 1920
902
Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø
2005
106 s.
Nils Erik Bjørklund og Rannveig Lorentsen
Inneholder slektshistorie fra Tromsø
BIBSYS
Ballangsmarka
1060
Eget forlag
2009
139 s.
Gerd Fjellstad
Inneholder slektstavler
Ballangen bibliotek
Bautastenen på Støle : underhåndsopplysninger om dem som deltok i krigen 1807-14 og deres slekt
734
191?
22 s.
Ole Halvorsen
Halden bibliotek
Befolkningen på Grip gjennom 300 år : (en slektshistorie)
775
P. Bakkmyr
2006
239 s.
Paul Bakkmyr
Bergen Off. Bibliotek