Resultatene av slektsforsker-undersøkelsen 2018

Vi vet mye om våre forefedre, men hvem er egentlig vi som er så nysgjerrige på de som har levd før oss. I november gjennomførte Slekt1 den første slektsforskerundersøkelsen, her er resultatene. Takk til alle som deltok.

Vinner av gavekort

Vi takker for all deltagelse i Slektsforskerundersøkelsen 2018, som vi arrangerte nå i november. Ved hjelp av nettstedet Random.org trakk vi ut Asbjørg N. Karlsen til å motta et gavekort på kroner 200 i nettbutikken.

Annonse

Dette er den typiske slektsforskeren

Dersom vi ser på hva de fleste svarte på spørreundersøkelsen kan vi tegne dette bildet av den typiske slektsforskeren:

Den typiske slektsforskeren er en kvinne i 50-års alderen. Hun deler bolig med en person og til sammen har de en årlig inntekst på mellom 350 000 og 500 000 kroner. Hun har egne barn, men har enda ikke fått noen barnebarn.

Selv om hun er interessert i slektsforskning har hun aldri tatt en DNA-test.

Gotisk skrift vil hun si at hun behersker sånn midt på treet, hun er ikke kjempegod, men kan tyde seg frem til den del navn i kirkebøkene. Slektsforskning har hun lært på egen hånd, uten noen form for kurs eller studier.

Selv om hun ikke har skrevet en slektsbok (enda), har hun avdekket mer enn 1000 forfedre.

Vår typiske slektsforsker er ikke medlem av noe historielag, men hun har meldt seg inn i en forening for slektsforskere.

Hun bruker egentlig ikke penger på slektsforskning, men holder et abonnement på MyHeritage. Selv om hun jobber med slektsforskningen i skya har hun erfaring med slektsforskning før PCen ble et vanlig arbeidsverktøy, hun har nemlig drevet med slektsforskning i over 25 år. Da hun tok opp denne hobbyen var hun i 30-års alderen og det var primært nysgjerrighet på egen slekt som fikk henne til å starte.

Penger har hun aldri tjent på sin hobby, som hun foretrekker å kalle slektsforskning fremfor slektsgranskning, genealogi, familiehistorie eller slektskartlegging, som andre kunne kalt det.

Annonse

For å finne frem til slekt eller historier om den oppsøker hun også fysiske steder som arkiv, bibliotek eller museum. Når hun avdekker noe nytt er hun flink til å notere ned fra hvor og når informasjonen ble avdekket.

Mange forskjellige svar

Eksempelet over viser bare den typiske slektsforsker basert på hvilke svar som fikk flest «stemmer». Selv om enkelte spørsmål ga svært samlende svar, var det andre som viste stor variasjoner mellom oss slektsforskere. Her er mer av hva vi avdekket:

Kjønn

 • 67,2% kvinner
 • 32,8% menn

Alder

 • 31,2% var mellom 50-59 år,
 • 27,2% mellom 60-69 år,
 • 18,4% mellom 40-49 år
 • 11,2% mellom 70-79 år
 • 8,8% mellom 30-39 år
 • 1,6% mellom 20-29 år
 • 1,6% under 20 år

Det var ingen over 80 år som svarte på undersøkelsen

Hvor mange bor i din husstand?

 • 40% svarte 2
 • 29,6% svarte 1 (bor alene)
 • 16% svarte 3
 • 9,6% svarte 4
 • 4% svarte 5
 • 0,8% svarte 6 eller flere

Hva er husstandens samlede inntekt (før skatt)?

 • 24,4% har en samlet inntekt på 350 000 – 500 000 kroner
 • 23,5% har en samlet inntekt på 500 000 – 750 000 kroner
 • 12,6% har en samlet inntekt på 1 050 000 – 2 000 000 kroner
 • 11,8% har en samlet inntekt på 750 000 – 900 000 kroner
 • 10,1% har en samlet inntekt på 900 000 – 1 050 000 kroner
 • 7,6% har en samlet inntekt på under 200 000 kroner
 • 7,6% har en samlet inntekt på mellom 200 000 – 350 000 kroner
 • 2,5% har en samlet inntekt på over 2 000 000 kroner

Har du tatt en DNA-test?

 • 67,2% svarte nei
 • 32,8% svarte ja

Hvor godt mener du selv du behersker gotisk skrift?

 • 40% svarte dårlig eller svært dårlig
 • 39,2% svarte middels godt
 • 20,8% svarte godt eller svært godt

Har du tatt kurs eller studier i slektsforskning?

Annonse
 • 69,6% svarte nei
 • 30,4% svarte ja

Har du skrevet en eller flere slektsbøker?

 • 82,3% svarte nei
 • 17,7% svarte ja

Hvor mange forfedre har du (omtrent) i ditt slektstre?

 • 41,5% svarte over 1000 forfedre
 • 20,3% svarte mellom 500-750 forfedre
 • 14,6% svarte mellom 250-500 forfedre
 • 8,9% svarte mellom 750-1000 forfedre
 • 8,9% svarte mellom 50-250 forfedre
 • 5,7% svarte under 50 forfedre

Er du medlem av et historielag?

 • 60,5 % svarte nei
 • 39,5% svarte ja

Er du medlem av en forening for slektsforskere?

 • 51,2% svarte ja
 • 48,8% svarte nei

Hvor mye penger bruker du i året på slektsforskning?

 • 42,4% bruker inntil 1000 kroner i året
 • 38,4% bruker inntil 5000 kroner i året
 • 15,2% bruker ikke penger på slektsforskning
 • 4% bruker inntil 10 000 kroner i året

Ingen av de som besvarte brukte mer enn 10 000 kroner i året.

Betaler du for en av følgende databaser?

 • 46,7% bruker kun gratis-databaser eller låner tilgang av andre
 • 34,4% MyHeritage
 • 23,8% Ancestry
 • 9% ArkivDigital
 • 3,2% andre databaser

Hvor mange år har du drevet med slektsforskning?

 • 28,8% over 25 år
 • 20% fra 16-20 år
 • 20% fra 6-10 år
 • 17,6% fra 11-15 år
 • 6,4% fra 3-5 år
 • 4,8% fra 1-2 år
 • 2,4% under ett år

Her kom vi i skade for å ikke gi svaralternativet 21-25, noe flere påpekte. Det beklager vi.

Hvor gammel var du da du begynte med slektsforskning?

Annonse
 • 24,2% mellom 31-40 år
 • 21% mellom 41-50 år
 • 19,4% mellom 20-30 år
 • 14,5% under 20 år
 • 12,9% mellom 51-60 år
 • 4,8% under 13 år
 • 3,2% mellom 61-70 år

Hva fikk deg til å begynne med slektsforskning?

 • 70,2% begynte av egen nysgjerrighet
 • 21,8% oppga familie som grunn

Øvrige svar vi fikk inn var:

 • Skoleprosjekt i 7. klasse
 • Gikk på folkehøyskole hadde slektsforskning som valgfag
 • En lokalhistoriker som hadde noen timer med oss på ungdomsskolen
 • Hadde materiale fra en annen i slekten
 • En fotoutstilling/bokprosjekt med lokalhistoriske bilder jeg var innvolver i
 • Leste om det i en bok
 • I utgangspunktet et ønske om å finne slekt fra et annet land enn Norge, men det har vist seg umulig, så generell nysgjerrighet tok over
 • Tro
 • Kontakt med en amerikaner som lurte på sin slekt

Noterer du ned kilder når du finner informasjon?

 • 92,8% svarte ja
 • 7,2% svarte nei

Har du eller tjener du penger på slektsforskning?

 • 91,9% svarte nei
 • 8,1% svarte ja

Hva foretrekker du å si?

 • 61,8% sier slektsforskning
 • 35% sier slektsgranskning
 • 1,2% sier genealogi

Her fikk vi også inn alternativer som «slektskartlegging» og «familiehistorie»

Bruker du fysiske steder som arkiv, bibliotek og/eller museum (for å finne slektskilder)?

 • 66,4% svarte ja
 • 33,6% svarte nei, bruker kun internett

Har du egne barn?

 • 47,2% svarte ja
 • 25,6% svarte nei
 • 23,2% svarte ja og barnebarn
 • 4% svarte ja og oldebarn

Hvilket slektsprogram foretrekker du å bruke?

 • 22,2% MyHeritage
 • 17,5% Legacy Family Tree
 • 10,3% Brothers Keepers
 • 9,5% Geni
 • 7,9% Embla
 • 6,3% Ancestry
 • 3,2% TNG – Tne Next Generation of sitebuilding
 • 3,2% Family Tree Maker

Følgende ble besvart på «annet» og/eller hadde færre en 3% brukere:

Annonse
 • Ane
 • dinSlekt.no
 • phpGedView
 • RootsMagic
 • TMG – The Master Genealogist
 • Mobile FT pro (til iPad)
 • «Foretrekker anelister og etterslektstavler i tekstdokumentformat (.doc, .pdf)»
 • Egenlaget program
 • Bruker ikke noe fast
 • Personal Ancestral File
 • Bruker Google
 • Papir, blyant og ringperm
 • Geneanet
 • «Jeg har alt på privaten så lenge»
 • Family Tree Builder (FTB)
 • Family Tree Maker
 • Mac Family Tree
 • Reunion
 • Webtrees
 • Min Släkt
 • FamilySearch

Her fikk vi også tilbakemelding på at mange ikke kun forholdt seg til ett program og hadde vanskeligheter med å velge kun ett som de foretrakk.

Infografikk

Du må gjerne laste ned og bruke den grafiske fremstillingen av svarene under, vi tillater imidlertid ikke at den blir redigert på noen som helst måte.