Stikkort: Håndskrift

(+) Bruker Transkribus til å tolke håndskriften til berømt britisk ingeniør

Stiftelsen SS Great Britain, som har sitt navn etter et avansert dampskip, tok på seg utfordringen med å tolke håndskriften til ingeniøren...

(+) Nå kan Transkribus tyde enda flere håndskrifter

I april i år meldte Slekt1 om et nytt dataprogram, kalt Transkribus, som kunne lese håndskrevne dokumenter og gjøre dem om til...

(+) Dette programmet transkriberer håndskrevne dokumenter

Et ikke ukjent problem når eldre slektshistorske kilder skal tydes er håndskriften. Både håndskriften og typen skrift, som gotisk, kan være nok...