Ringsaker

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Bygdebok for Ringsaker hovedsogn
Undertittel: “Reflingfjerdingen”, bruksnummer 148-190 : bruks- og slektshistorie
Bind: 1
Forfatter(e): Gunhild Kolstad
År: 2010
Utgitt: Ringsaker historielag
Sider: 714
Bygdebok for Ringsaker hovedsogn
Undertittel: Bergsfjerdingen, gardsnummer 191-228
Bind: 2
Forfatter(e): Gunhild Kolstad
År: 2017
Utgitt: Ringsaker historielag
Sider: 496
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
Undertittel: Opphavet
Bind: 1
Forfatter(e): Steinar Skjeseth, Anders Hagen
År: 1991
Utgitt: Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
Sider: 176
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
Undertittel: Mellomalderen
Bind: 2
Forfatter(e): Ragnhild Ormøy
År: 1992
Utgitt: Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
Sider: 232
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
Undertittel: Korn og klasseskille : 1660-1840
Bind: 3
Forfatter(e): Anna Tranberg
År: 1993
Utgitt: Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
Sider: 376
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
Undertittel: Tidskifte – ny teknologi : 1840-1900
Bind: 4
Forfatter(e): Trond Feiring
År: 1998
Utgitt: Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
Sider: 437
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
Undertittel: I krig og fred
Bind: 5
Forfatter(e): Ola Alsvik
År: 2001
Utgitt: Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
Sider: 499
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
Undertittel: Storkommunen : Ringsaker
Bind: 6
Forfatter(e): Ola Alsvik
År: 2006
Utgitt: Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
Sider: 412
Ringsakeralmenningenes historie
Undertittel: Almenningene i Ringsaker
Bind: 1
Forfatter(e): Johannes J. Håkenåsen
År: 1982
Utgitt: Ringsakeralmenningene
Sider: 578 s.
Ringsakeralmenningenes historie
Undertittel: Ringsakeralmenningene etter 1915 : Brøttum almenning, Nes almenning, Ringsaker almenning, Veldre almenning
Bind: 2
Forfatter(e): Andreas Vevstad
År: 1980
Utgitt: Ringsakeralmenningene
Sider: 504 s.