Ringsaker

Bygdebok for Ringsaker hovedsogn
1
1170
23/07/2015
«Reflingfjerdingen», bruksnummer 148-190 : bruks- og slektshistorie
Ringsaker historielag
2010
714
9788299589536
Gunhild Kolstad
BIBSYS
Bygdebok for Ringsaker hovedsogn
Bygdebok for Ringsaker hovedsogn
2
210
29/06/2018
Bergsfjerdingen, gardsnummer 191-228
Ringsaker historielag
2017
496
978-82-93434-04-7
Gunhild Kolstad
BIBSYS
Bygdebok for Ringsaker hovedsogn
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
1
2424
28/06/2018
Nasjonalbiblioteket
Opphavet
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
1991
176
8299175631, 8299175623
Steinar Skjeseth, Anders Hagen
BIBSYS
Ringsakboka
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
2
1129
28/06/2018
Mellomalderen
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
1992
232
8299175658, 8299175623
Ragnhild Ormøy
BIIBSYS
Ringsakboka
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
3
1207
28/06/2018
Nasjonalbiblioteket
Korn og klasseskille : 1660-1840
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
1993
376
8299175666, 8299175623
Anna Tranberg
BIBSYS
Ringsakboka
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
4
1019
28/06/2018
Nasjonalbiblioteket
Tidskifte – ny teknologi : 1840-1900
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
1998
437
8299175690, 8299175623
Trond Feiring
BIBSYS
Ringsakboka
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
5
950
28/06/2018
I krig og fred
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
2001
499
8299589509, 8299175623
Ola Alsvik
BIBSYS
Ringsakboka
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
6
966
29/06/2018
Storkommunen : Ringsaker
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
2006
412
8299589517, 9788299589512, 8299175623
Ola Alsvik
BIBSYS
Ringsakboka
Ringsakeralmenningenes historie
1
835
Almenningene i Ringsaker
Ringsakeralmenningene
1982
578 s.
Johannes J. Håkenåsen
BIBSYS
Ringsakeralmenningenes historie
2
840
Ringsakeralmenningene etter 1915 : Brøttum almenning, Nes almenning, Ringsaker almenning, Veldre almenning
Ringsakeralmenningene
1980
504 s.
Andreas Vevstad
BIBSYS