Brøttum

Brøttumsbøkene : lokalhistorie, slekts- og eiendomshistorie for Brøttum prestegjeld
11
816
26/07/2015
Bosettinger : Mesnali og Sjusjøen
Thorsrud, Lokalhistorisk forl
2011
413
9788278471708
Jarle Rømo
BIBSYS
Brøttumsbøkene
Brøttumsbøkene : lokalhistorie, slekts- og eiendomshistorie for Brøttum prestegjeld
812
26/07/2015
Det va’ da det, gamle bilder forteller
Thorsrud, Lokalhistorisk forl
2008
215
9788278471463
Arvid Rognhaugen
BIBSYS
Brøttumsbøkene
Brøttumsbøkene : lokalhistorie, slekts- og eiendomshistorie for Brøttum prestegjeld
863
26/07/2015
Kartbok med fornminner og gamle navn
Thorsrud, Lokalhistorisk forl
2012
1 kart
9788278471722
Jarle Rømo
BIBSYS
Brøttumsbøkene
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
1
2424
28/06/2018
Nasjonalbiblioteket
Opphavet
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
1991
176
8299175631, 8299175623
Steinar Skjeseth, Anders Hagen
BIBSYS
Ringsakboka
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
2
1129
28/06/2018
Mellomalderen
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
1992
232
8299175658, 8299175623
Ragnhild Ormøy
BIIBSYS
Ringsakboka
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
3
1207
28/06/2018
Nasjonalbiblioteket
Korn og klasseskille : 1660-1840
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
1993
376
8299175666, 8299175623
Anna Tranberg
BIBSYS
Ringsakboka
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
4
1019
28/06/2018
Nasjonalbiblioteket
Tidskifte – ny teknologi : 1840-1900
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
1998
437
8299175690, 8299175623
Trond Feiring
BIBSYS
Ringsakboka
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
5
950
28/06/2018
I krig og fred
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
2001
499
8299589509, 8299175623
Ola Alsvik
BIBSYS
Ringsakboka
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
6
966
29/06/2018
Storkommunen : Ringsaker
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
2006
412
8299589517, 9788299589512, 8299175623
Ola Alsvik
BIBSYS
Ringsakboka
Slekter og gårder i Brøttum sogn
1015
Brøttum historielag
1987
1007
Niels Moen
BIBSYS